Ministeri Kurvinen vieraili Sodankylässä ja tapasi kunnanjohtoa

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vieraili Sodankylässä sunnuntaina 26.2.2023. Vierailu oli osa laajempaa Keskustan Lapin-kierrosta.

Ministeri Antti Kurvinen vierailulla Sodankylässä. Kuvassa vasemmalta lukien Mikko Pyhäjärvi, Juha Karppinen, Antti Kurvinen, Tuula Annala, Teuvo Tapaninen ja Kalle Pyykkö.
Mikko Pyhäjärvi, Juha Karppinen, Tuula Annala, Teuvo Tapaninen ja Kalle Pyykkö tapasivat ministeri Antti Kurvisen (kuvassa keskellä.)

Keskusteluissa nousi esiin kunnan edunvalvonta, jonka kärkenä ovat kaivosvero, kaivoslaki, yhteisövero ja Metsähallituksen politiikka. Ministeri Kurvisen mukaan kunnalta saatu edunvalvontakirje on hyvä ja selkeä. Kirjeessä Sodankylän kunta muun muassa vaatii, että UKK-puistossa tulisi taata tasapuoliset mahdollisuudet harjoittaa matkailuun, poronhoitoon ja kalastukseen liittyvää elinkeinotoimintaa, ja esittää, että Metsähallitus ryhtyisi toimeen ojitettujen soiden ja vesistöjen ennallistamisessa.

Metsähallituksen toimintaan pitäisi ministeri Kurvisen mukaan saada enemmän luonnon ennallistamisasioita, jotta Metsähallitus voisi näyttää esimerkkiä muille toimijoille. Kaivoslaki ja kaivosvero ovat jo edenneet siten kuin Sodankylän kunta on niiden toivonut etenevän. Ministeri Kurvinen vahvisti myös, että luonnonpuistojen rauhoitussäännösten päivittämisen osalta Sodankylän kunnan edunvalvonta on onnistunut, koska sodankyläläisten viehekalastusoikeus on palautumassa Suomujoelle.

Kunnanjohto oli tyytyväinen ministerin tapaamiseen. Maa- ja metsätalousministeri oli selvillä Sodankylän asioista ja mukana yhteistyössä edunvalvonnan suhteen.

­– Esitimme ministerille Sodankylän kunnan kantana, että kaivosveron valtiolle ohjautuva 40 prosentin osuus tulisi käyttää niin, että se kohdentuisi valtion vastuulla olevien tehtävien, kuten tiestön hoitamisen, kautta kaivoskuntaan, kertoo Sodankylän kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Annala.

Muita tiedotteita