Tapahtuman tiedot

Takaisin
 16.11.2020 17:00TEAMS-kokous
Muut tapahtumat

Saamenkielisen psykososiaalisen tuen tarve -keskustelutilaisuus

Esiselvitys psykososiaalisen tuen tarpeesta saamelaisten totuus- ja sovintokomission työskentelyn aikana

Suomessa toteutetaan saamelaisten totuus- ja sovintokomissio, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.
Psykososiaalinen tuki on olennainen osa prosessin toteutumista. Henkistä ja psyykkistä tukea saamen kielillä ja kulttuuritaustan edellyttämällä tavalla tulee olla tarjolla. Valtioneuvoston kanslia selvittää psykososiaalisen tuen vahvistamista yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa.
Esiselvityksen tarkoituksena on saada arvio siitä, millaista palvelutarpeen lisääntymistä totuus- ja sovintoprosessin seurauksena voidaan olettaa tulevan.
Arvio lisääntyvästä palvelutarpeesta tulisi suhteuttaa palvelujärjestelmän nykyiseen tilanteeseen.  Nämä toimivat pohjana suunnitelmalle totuus- ja sovintoprosessia tukevasta riittävästä psykososiaalisesta tuesta sekä arviolle lisäresurssien tarpeesta.
Psykososiaalisen tuen tilaisuudet
Esiselvitykseen liittyen järjestään tilaisuuksia, joissa tavoitteena on saada monipuolinen näkemys tuen tarpeen määrästä ja laadusta.

Tilaisuuksia on jo pidetty syksyn aikana, mutta vielä marraskuussa pidetään kaksi kaikille avointa tilaisuutta.
Tervetuloa tilaisuuteen, joka toteutetaan koronatilanteen takia etänä (Teams).

Tilaisuudet järjestetään:
Maanantai 16.11.2020 klo 17-19
Torstaina 19.11.2020 klo 17-19


Linkit avoimiin tilaisuuksiin löytyy Lapin sairaanhoitopiirin sivuilta:

Järjestäjä: VM & Lshp
Päivitetty: 7.11.2018 22:10

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found