Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella tuemme asiakkaita muutokseen, jolla pyritään muun muassa vahvistamaan hyvinvointiasi, itsenäistä selviytymistäsi, elämänhallintaasi sekä vähentämään huono-osaisuutta.

Milloin kannattaa varata aika sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle?

  • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
  • työttömyytesi on pitkittynyt
  • sinulla on ongelmia asumisessa tai olet asunnoton
  • mielenterveys- tai päihdeongelmat haittaavat elämääsi
  • tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa

 

Sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa kartoitamme tuen tarpeesi ja rakennamme yhdessä tarpeitasi vastaavan sosiaalisen tuen ja sosiaalipalveluiden kokonaisuuden. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee rinnallasi yhteistyötä myös muiden palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja toimii sinun omana työntekijänäsi koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkuus on tavoitteellista ja tavoitteet asettelemme kanssasi yhteistyössä.

 

Mikäli olet työikäinen (18-64 -vuotias), eikä luonasi asu alaikäisiä lapsia, voit ottaa yhteyttä työikäisten sosiaalipalveluihin saadaksesi sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen palveluja. Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat laativat kanssasi palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman, jotta pääset eteenpäin ja löydät tarvittavat tukimuodot. Olemme mukana kannustamassa sinua osallistumaan hyvinvointia edistävään toimintaan, kuten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, järjestötoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.