Barggolašvuođabálvalusat

Soađegili barggolašvuođabálvalusat dorjot áššehasa bálgá bargui sihke doaibmá áššedovdiovttadahkan, mii čohkke oktii barggolašvuođa ovddideami bálvalusaid.

Gieldda rabas bargosajit gávdnojit Kuntarekry -bálvalusas.