Metsästys

Mutenia, mettällä.jpg

Lokka-Porttipahta on yhtenäistä metsästysaluetta, jossa Sodankylän kuntalaisilla on vapaa metsästysoikeus valtion mailla metsästyslain 8§:n nojalla. Ulkopaikkakuntalaisen pienriistan metsästäjän on ostettava alueelle metsästyslupa. Jokaisella alueella metsästävällä tulee olla voimassa oleva metsästyskortti.

Pienriistan Metsästysluvan alueelle voi ostaa osoitteesta www.eraluvat.fi. Alueeksi valitaan 3615 Lokka-Porttipahta. Pienriistan metsästyslupa koskee vesilintuja, jäniksiä ja pienpetoja. Metsästäjän on mahdollista ostaa lupa koko kaudeksi tai määräajaksi. Lokka-Porttipahtaan metsästysalueella on maapinta-alaa 199 025 hehtaaria ja vesipinta-alaa 51 385 hehtaaria. Tarkemman aluerajauksen näet metsästysalueen kartasta. Alueella on mahdollista metsästää esimerkiksi metsoja, teeriä, sinisorsia, telkkiä ja metsäjäniksiä. Muista tarkistaa pienriistan pyyntiajat Riistakeskuksen sivuilta! 

Hirvenpyynti Lokka-Porttipahta alueella on luvanvaraista ja ulkopaikkakuntalaisten tulee hakea hirvieläinten metsästysoikeuslupa Metsähallituksen lupahakujärjestelmästä. Lisätietoja prosessista ja ohjeet hakemiseen löydät Metsähallituksen sivuilta.


Päivitetty: 20.5.2019 13:36

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit