Maankäyttö ja ympäristönhoito

Lokan ja Porttipahdan tekojärvet kuuluvat Pohjois-Lapin maakuntakaava-alueeseen. Kaava on hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 2006 ja vahvistettu valtioneuvostossa 2007. Maakuntakaavaa on ryhdytty uusimaan 2018 ja sen on määrä olla valmis 2020.

Sodankylän kunnan kunnanvaltuuston vuonna 1978 hyväksymässä Sodankylän pohjoisosan yleiskaavassa Lokan ja Porttipahdan allasalueille osoitettiin kalastajien tukikohtien rakentamiseen kalakenttäalueet sekä yleiset kala- ja venesatamat ja lomarakennusalueet. Vuokratontin saaminen edellytti, että hakija täyttää vähintään sivutoimisen ammattikalastajan vaatimuksen vuosittaisen kalastustulon osalta. Lokan ja Siltaharjun kalasatamien rakentamisen ja niiden nykyaikaisten kalankäsittelytilojen käyttöönoton jälkeen kalastusmuodot ja kalan käsittelytavat ovat muuttuneet. Kalakenttätonttien luovutusehdoista huolimatta kalakenttäalueiden käyttö muuttui hiljalleen loma-asumiseen.

Sodankylän kunnan valtuusto muutti vuonna 2016 Lokka-Koitelainen-Kevitsa osayleiskaavan muutoksen myötä aikaisempaa linjausta siten, että kalakenttäalueet muutetaan lomarakennusalueiksi.  Aikaisemmista vuokralaisista monikaan ei täyttänyt enää alkuperäisiä vuokrausehtoja, mutta muutoksen myötä he saivat mm. etuosto-oikeuden kalakentillä sijaitseville tonteilleen.

PORT_Ovisaari_16.jpg

Tekojärvien rantoja on raivattu 1970-luvulta lähtien. Kemijoki Oy on vapaaehtoisesti siistinyt rantoja tehostetusti vuodesta 1993 lähtien. Parhaimmat raivaustulokset saavutettiin vuosina 2003, 2004 ja 2011, jolloin altaiden vedenpinta oli poikkeuksellisen alhaalla. Kemijoki Oy on investoinut vuosittain yli 100 000 € rantojen siistimiseen. Rantojen raivaukset sisältävät kuolleiden puiden poistoa, ajopuiden ja irtokantojen kasausta ja rantavyörymäpuiden kaatoa.

Turvelautat aiheuttavat veneilijöille kulkuhaittoja. Eniten altaan käyttäjiä haittaavia turvetyyppejä ovat pinnassa tai vesikalvossa liikkuvat turvelautat sekä kulkuväyläalueilla olevat turpeet. Liikkuvat turpeet ovat tukkineet veneväyliä, vieneet pyydyksiä ja vaikeuttaneet pyydyksille pääsyä sekä rannankäyttöä erityiskäyttöön otetuilla alueilla. Kemijoki Oy poistaa tai siirtää turvelauttoja tarvittaessa haitta-alueilta.  


Päivitetty: 20.5.2019 13:26

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit