Koronavirustestaus

Terveydenhuollossa tapahtuvaa testaamista suositellaan lievissä oireissa seuraaville:

  • Raskaana olevat ja alle kuuden viikon sisällä synnyttäneet
  • Potilas- ja asiakaspalvelutyötä tekevät sosiaali- ja terveysalan työntekijät
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden potilaat / asukkaat
  • Terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan lääketieteellisin perustein vaikea-oireiset tai vakavan taudin riskiryhmään kuuluvat potilaat

Lisäksi testiin voivat hakeutua oireiset, alle 16-vuotiaat lapset, jos huoltajalla on tarve tartuntatautipäivärahalle eikä lapsella ole vakuutusta kattamaan kustannuksia todistuksen saamiseksi.

Lieväoireisia ei testata muilla kriteereillä.

Oireettomia testataan terveydenhuollossa vain seuraavasti:

  • Akuutti- ja kuntoutusosastolle otettavat potilaat tulosyystä riippumatta
  • Maahantulotestit tartuntatautilain edellyttämällä tavalla

Mikäli työnantaja edellyttää työntekijältä sairauslomatodistusta, on ensisijaisesti oltava yhteydessä omaan työterveyshuoltoon todistusta ja mahdollista testausta varten.

Kotitestejä voi halutessaan käyttää. Positiivisen kotitestin tulosta ei kuitenkaan enää varmenneta terveydenhuollossa, jos henkilö ei kuulu edellä mainittuihin, testattaviin ryhmiin.

Positiivisen tuloksen joko koti- tai virallisesta testistä saanutta henkilöä suositellaan välttämään sosiaalisia kontakteja 5 vuorokautta oireiden alusta niin, että ensimmäinen päivä on oireiden alkamispäivä. Mikäli voimakas oireilu jatkuu, on syytä jatkaa sosiaalisten kontaktien välttämistä tämän jälkeenkin.

Ajanvaraus koronatestiin

Mikäli sinun tulee päivitetyn ohjeistuksen mukaisesti hakeutua koronatestiin, ota yhteyttä Hyvinvointikeskus Sopukan hoidontarpeen arviointiin puh. 020 692 881 (päivittäin klo 8-21).