Sosiaali- ja potilasasiamies

Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.
Sodankylän kunta ostaa sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut Merikratos Oy:ltä.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta lain mukaiseen muistutukseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle. Kuntalaiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen puhelimitse, etäyhteyksien kautta tai sähköpostitse.

Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään mahdollisuus olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen videoneuvottelun avulla. Videoneuvottelusta sopimiseksi tulee olla yhteydessä sosiaali- ja terveystoimistoon perusturvajohtajaan tai johtavaan sosiaalityöntekijään.

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Potilasasiamies neuvoo potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun

Potilaslain perusteella potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa.

Potilasasiamies

  • auttaa ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Yhteystiedot

Sosiaali- ja potilasasiamies
Jarno Heino
Maija-Kaisa Sointula

Postiosoite
Merikratos Oy / sosiaaliasiamies tai
potilasasiamies
Pohjoisrinteentie 4
21410 Lieto

Neuvonta
ti klo 12.00-15.00
ke-to klo 10.00-13.00
p. 050 341 5244
sosiaaliasiamies@merikratos.fi
potilasasiamies@merikratos.fi