Asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Perusturvalautakunta on hyväksynyt terveydenhuollon asiakasmaksut 15.12.2021. Maksut perustuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettuun asetukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin.

Kotisairaalan maksut                                                                                          Potilas/asiakas

​Tilapäinen kotikäynti sairaanhoitaja/fysioterapeutti
11,60 €/käynti
​Kotikäynti (1-3 krt/vrk)
​25,30 €/vrk
​Käynti kotisairaalan tiloissa (1-3 krt/vrk)
​22,80 €/vrk
Kotikäynti tehostetussa asumispalveluyksikössä, säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona tai jatkuvan asumispalvelun yksikössä (1-3 krt/vrk)
9,70 €/vrk

Terveydenhuollon maksut

 • Terveyskeskuskäynti lääkärillä

  • vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 41,80 €
  • kertamaksu 20,90 €
  • päivystyskäynti poliklinikalla 28,70 €
  • reseptin uusiminen päivystysaikana 28,70 €
  Maksut peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä.
 • Yksilökohtainen fysioterapia

  • hoitokerta 11,60 €
 • Peruuttamaton vastaanottoaika

  • käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 51,50 €
  Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
 • Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot

  • todistukset ja lausunnot 51,50 €
  • ajokorttitodistus 61,80 €

  Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot, veteraanikuntoutus (B-todistus tai vastaava), todistus erilliskorvattavista lääkkeistä sekä muut ja laajemmat todistukset ja lausunnot maksavat 51,50 €. Lääkärinlausunto B on maksuton, jos se on laadittu sairaslomaa, Kelan kuntoutusta tai Kelan erityiskorvattavaa lääkehoitoa varten.

 • Tilapäinen kotipalvelu

  • lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20 €
  • muun henkilökunnan kotikäynti 12,20 €
 • Sarjahoito

  • hoitokerta 11,60 €
  Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi.

  Sarjassa annettava hoito kuten jatkuva dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito tai muu vastaava hoito.

 • Lyhytaikainen laitoshoito

  • hoitopäivämaksu 49,60 €
  • hoitopäivämaksu, maksukatto (692 €) ylittynyt 22,80 €
 • Päivä- ja yöhoito

  • päivä- ja yöhoidon maksu laitoksessa 22,80 €
 • Kuntoutushoito

  • lääkinnällisen kuntoutuksen hoitopäivä 17,10 €
  Alle 18-vuotiailta peritään laitoshoitomaksu vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Hammashuollon maksut

 • Perusmaksu suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta:

  • Suuhygienisti 10,30 €
  • Hammaslääkäri 13,30 €
  • Erikoishammaslääkäri 19,50 €
 • Edellä olevan lisäksi tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä peritään seuraavat maksut:

  • Kuvantamistutkimukset
   • hammaskuva 8,50 €
   • leukojen ja koko hampaiston rtg-kuvaus 19,20 €
  • Ehkäisevä hoito
   • toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 8,50 €
  • Sairauksien hoito
    • Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, ei koske proteettisia toimenpiteitä.

   Vaativuusluokka 0-2    8,50 €
   Vaativuusluokka 3-4  19,20 €
   Vaativuusluokka 5-7   38,00 €
   Vaativuusluokka 8-10 55,60 €
   Vaativuusluokka 11-    78,00 €

  • Proteettiset toimenpiteet
   • Proteesin huolto: pohjaus 55,60 € tai korjaus 38,00 €
   • akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 €
   • kruunut ja sillat hampaalta 186,00 €
   • rankaproteesi 225,70 €