Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot

Sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle pääsee joustavasti hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tieto siirtyy vuodenvaihteessa Lapin hyvinvointialueen nettisivuille. Siirtymäaikana tammikuussa tiedot löytyvät myös kunnan kotisivuilta.

Ajantasaisen tiedon Sodankylän ja koko Lapin sote- ja pelastuspalveluista löydät vuodenvaihteen jälkeen osoitteesta lapha.fi.

Lue lisää tiedotteestaamme: Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle – Lue täältä, mitä muutos tarkoittaa

 

Lääkärin vastaanotto

Lääkäreiden vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Ota yhteys ajanvaraukseen p. 020 692 881 (ma-pe klo 8-14).

Hoitaja tekee yhteydenoton aikana hoidon tarpeen arvion, jonka perusteella asiakas ohjataan joko lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.

Kiireettömässä hoidossa terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun asiakas on ottanut yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireellisessä hoidontarpeessa asiakas ohjataan päivystykseen.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Hoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Ota yhteys ajanvaraukseen p. 020 692 881 (ma-pe klo 8-14).

Terveydenhuollon sähköisen ajanvarauksen kautta voi varata ajan koronanäytteenottoon, koronarokotukseen, kuulontutkimukseen ja sydänfilmiin.

Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidettavia asioita ovat mm.

  • hoidon tarpeen arviot
  • haavahoidot
  • lääkärin määräämät holter-nauhoitukset
  • hoitajavastaanotolle sovitut vuosikontrollit
  • Marevan-hoidon seuranta
  • sairauslomatodistukset (vatsatauti, flunssa)
  • kurkkukipu
  • ylähengitystieoireet

Myös poliklinikan lähihoitajilla on vastaanottoja, joilla hoidettavia asioita ovat muun muassa kipsinvaihdot, ompeleiden poistot ja haavahoidot.

Ulkokuntalaisten kiireetön hoito Sodankylän terveyskeskuksessa

Terveydenhuoltolain mukaan henkilölle tarjotaan hoitosuunnitelman mukaiset palvelut muussa kuin omassa kunnassa, jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitovastuu jää edelleen omaan kotikuntaan.

Omasta terveyskeskuksesta/terveysasemalta tulee hankkia allekirjoitettu kirjallinen hoitosuunnitelma, joka tulee toimittaa omien yhteystietojen kanssa halutulle terveyskeskukselle.

Hyvinvointikeskus Sopukka

Hyvinvointikeskus Sopukassa sijaitsevat perusterveydenhuollon palvelut sekä päivystyspoliklinikka.

Osoite Karistamontie 4, 99600 Sodankylä
Aukioloajat Päivystyspoliklinikka klo 8-21