Veteraanien kuntoutus

Veteraanien kuntoutusmuotoja ovat laitos,- ryhmä- ja yksilökuntoutus sekä jalkahoidot.

Sodankylän kunnan terveyskeskuksen fysioterapiaosasto järjestää veteraanien ryhmäkuntoutusta sekä neuvoo kuntoutusasioissa. Kuntoutuspalveluja saavan veteraanin tulee olla vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut veteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja jolla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Saman kalenterivuoden aikana ei voida valita kuntoutukseen toistamiseen.

Veteraanikuntoutusta haetaan lomakkeella, joka tulee toimittaa fysioterapiaan.

Valtiokonttori tukee veteraanien itsenäistä selviytymistä kotona. Määräraha on tarkoitettu lisäpalveluihin jo voimassa olevien kunnallisten palvelujen lisäksi. Lisätietoja saat ikäihmisten palveluohjauksesta.

 

Veteraanikuntoutus

Puhelintunti tiistaisin klo 12-13


p. 040 728 8618

Veteraaneille lisätukea kotona asumiseen

Valtiokonttori tukee veteraanien itsenäistä selviytymistä kotona. Määräraha on tarkoitettu lisäpalveluihin jo voimassa olevien kunnallisten palvelujen lisäksi. Lisätietoja saat ikäihmisten palveluohjauksesta puh.

Valtiokonttori neuvoo sotainvalidien etuuksien hakemisessa

Valtiokonttorin palveluneuvoja on tiedonvälittäjän kuntien ja valtion viranomaisten ja sotainvalidien välillä. Palveluneuvojat auttavat virastoasioinnissa, kuntoutuksen järjestämisessä ja asumiseen liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu sotainvalidien lisäksi heidän puolisoilleen ja leskilleen. 1.7.2015 alkaen palveluihin oikeuttava vamma-asteen raja on 15 %. Palvelu on maksuton. Palvelun kustantaa Valtiokonttori.

Valtiokonttori myöntää ja maksaa Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukaiset korvaukset.