Toimintaterapia

Toimintaterapiassa arvioidaan ja kuntoutetaan lapsia ja aikuisia, joilla on fyysisistä syistä (kehitysviivästymät, sairaudet, tapaturmat) aiheutuvia toimintakyvyn häiriöitä.

 Toimintaterapiaan tarvitset lähetteen:

  • Terveydenhuollon ammattilaiselta joko perusterveydenhuollosta tai  erikoissairaanhoidosta
  • Kuntoutussuunnitelmasi perusteella

Toimintamahdollisuuksia voidaan kuntouttaa

  • kehittämällä päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia valmiuksia ja taitoja
  • etsimällä ratkaisuja arkielämän haasteisiin kotona, koulussa ja työssä
  • muokkaamalla ympäristöä (asunnon muutostyöt ja apuvälineet)
  • suunnittelemalla ja järjestämällä kuntoutusta ja palveluja
  • valmistamalla yläraajalastoja ja tukikauluksia
  • neuvomalla ja ohjaamalla