Mielenterveyspalvelut

​Mielenterveyspalvelut on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset apua mielenterveyteen, päihteisiin tai erilaisiin elämän kriiseihin liittyvissä asioissa.

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta maanantaista torstaihin klo 8-11.

Akuutit tilanteet: Sopukan akuuttivastaanotto puh. 020 692 881

Yhteystiedot

Ajanvaraus

puh. 040 678 9566

Lähihoitaja
puh. 040 678 9566

Vastaava sairaanhoitaja

puh. 040 163 8387

Sairaanhoitaja
puh. 040 675 9270

Sairaanhoitaja
puh. 040 149 2446

Sairaanhoitaja
puh. 040 154 8860

 

Mielenterveyspalvelut ovat sinulle maksuttomia, etkä tarvitse lähetettä. Tiimissä työskentelee neljä sairaanhoitajaa, lähihoitaja sekä psykiatri. Teemme tarvittaessa yhteistyötä mm. terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Sodankylässä toimii myös mielenterveyskuntoutujien kuntoutumisyksikkö Kieppi.

 

Mielenterveyspalveluita ovat:

 • Kuntoutumisyksikkö Kieppi

  Kieppi on kodinomainen paikka, jossa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta​

  Kuntoutumisyksikkö Kieppi on tarkoitettu aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen toiminnoissa ja elämänhallinnassa sekä ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Kiepissä asukkaat asuvat yksiöissä, joissa on oma wc ja suihku sekä minikeittiö. Kuntoutumisyksikön yhteisissä tiloissa asukkailla on mahdollisuus ruokailla, pestä pyykkiä, osallistua ohjattuun toimintaan ja viettää aikaa toistensa kanssa.

  Asukkaiden kuntoutumista tukee säännöllinen viikko-ohjelma, joka sisältää erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Lisäksi asukkaiden kanssa käydään retkillä ja osallistutaan tapahtumiin. Asukkaiden arjen taitoja tuetaan ohjaamalla heitä arjen askareissa ja asioimisessa yksikön ulkopuolella. Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen tavoitteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka avulla tuetaan asukkaan kuntoutumista mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tavoitteena on asukkaan hyvinvoinnin lisääntyminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä palautuminen.


  Hakeutuminen Kiepin asiakkaaksi

  Kieppiin haetaan täyttämällä sosiaalipalveluiden asumispalveluhakemus. Hakemuksen vastaanottanut sosiaalityöntekijä on yhteydessä hakijaan ja sopii ajan tapaamiselle asiakkaan ja yhteistyöverkostojen kanssa. Tapaamisessa sosiaalityöntekijä kartoittaa kuntoutuksen tarvetta asiakaslähtöisesti.


  Mielenterveyskuntoutujien intervallihoito Kuntoutumisyksikkö Kiepissä

  Kuntoutumisyksikkö Kieppi on 14-paikkainen mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka yksi huone toimii intervallihuoneena. Intervallihoito on lyhytaikaista hoitoa, joka on tarkoitettu tukemaan mielenterveyskuntoutujan kotona pärjäämistä. Intervallijakson aikana asiakas osallistuu Kiepin toimintaan voimavarojensa mukaan ja asiakkaalle järjestetään mahdollisuuksia kahdenkeskiselle keskustelulle työntekijän kanssa. Kiepissä on henkilökuntaa paikalla ympärivuorokauden. Tarvittaessa Kiepin työntekijöillä on myös mahdollisuus konsultoida muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia asiakkaan tarvitseman tuen järjestämiseksi.

  Intervallihoito soveltuu tilanteisiin, jossa asiakkaan psyykkinen vointi on tilapäisesti huonontunut, kotona pärjäämisen kanssa on haasteita eikä kotiin annettavat avohoidon palvelut ole riittäviä. Intervallihoitoa voidaan käyttää myös välivaiheena siirryttäessä osastohoidosta kotiin. Myös mielenterveyskuntoutujan omaishoitajan vapaiden aikana hoito voidaan järjestää Kiepissä.

  Intervallihuone on pieni kalustettu yksiö, jossa on minikeittiö, vessa ja suihku. Huoneessa on valmiina petivaatteet ja pyyhkeet. Asiakas huolehtii itse mukaansa omat lääkkeet sekä hygieniatuotteet.

  Intervallijaksoon sisältyy ruokailut viidesti päivässä Kiepin yhteisissä tiloissa. Intervallihoidon vuorokausihinta on 25€/vrk. Intervallihoito edellyttää sitoutumista päihteettömyyteen jakson ajan.

  Tarve intervallihoidosta voi herätä asiakkaalla itsellään, läheisellä tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella. Lisätietoja intervallihoidosta sekä paikkatilannetta voi tiedustella Kiepin esimieheltä. Intervallijakson tarpeen tullessa esille ollaan yhteydessä aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijään, joka arvioi palvelun tarpeen ja tekee päätöksen intervallijaksosta. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen intervallihoidosta joko yksittäiselle jaksolle tai avoimen päätöksen pidemmälle ajalle. Avoimeen päätökseen kirjataan, millaisissa tilanteissa asiakas voi hakeutua intervallihoitoon ja keneen olla yhteydessä.

   

  Kuntoutumisyksikkö Kiepin esimies puh. 040 1784774
  Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä puh. 0400 188418
 • Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutus

  Kotikuntoutus tukee asiakasta omassa kodissa asumiseen

  Kotikuntoutusta tarjotaan kotona asuville sodankyläläisille mielenterveyskuntoutujille. Kotikuntoutuksen tarjoaman tuen avulla pyritään mahdollistamaan asiakkaan arjen toiminnoista selviytyminen ja kodin ulkopuolella asioiminen.

  Kotikuntoutuksen avulla voidaan tukea myös sairaalasta kotiutuvia ja palveluasumisesta omaan asuntoon muuttavia henkilöitä mielekkään ja toimivan arjen rakentamisessa.

  Arjen toimintojen tukemisen lisäksi kotikuntoutuksen tarkoituksena on tukea mielenterveyskuntoutujan sosiaalista toimintakykyä ja lisätä osallisuutta mm. ryhmätoiminnan keinoin. Kotikuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä sairaalahoidon- ja asumispalveluiden tarvetta.


  Hakeutuminen kotikuntoutuksen asiakkaaksi

  Lisätietoja kotikuntoutuksesta antaa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä ja kuntoutumisyksikön esimies. Kotikuntoutukseen haetaan täyttämällä sosiaalipalveluiden asumispalveluhakemus. Hakemuksen vastaanottanut sosiaalityöntekijä on yhteydessä hakijaan ja sopii ajan tapaamiselle asiakkaan ja yhteistyöverkostojen kanssa. Tapaamisessa sosiaalityöntekijä kartoittaa kuntoutuksen tarvetta asiakaslähtöisesti.

   

  Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä puh. 0400 188418
  Kuntoutumisyksikkö Kiepin esimies puh. 040 1784774

 • Palvelu- ja hoidon tarpeen arviointi

 • Yksilö- ja parikeskustelut

 • Lääkehoito

 • Ryhmätoiminnat

 • Depressiokoulu

  Depressiokoulussa käydään työkirjan avulla läpi masennukseen liittyviä oireita ja opetellaan masennuksen ehkäisy- ja hoitotaitoja. Kokoontumisia 8-10 kpl. Depressiokouluun ohjaudutaan oman hoitajan kautta. Depressiokoulu järjestetään noin kerran vuodessa.

 • Korva-akupunktio

  Viiden pisteen korva-akupunktio on rentoutusmuoto, joka rentouttaa ja rauhoittaa kehoasi ja mieltäsi sekä parantaa yöuntasi. Lisää asiasta voit tiedustella
  puh. 040 6789 566.

 • Ahdistuksen hallintaryhmä

  Ryhmässä käydään läpi ahdistuksen syntymekanismia ja itsehoitomuotoja. Opettelet ryhmässä uusia fyysisiä harjoitteita ja rentoutustapoja, joiden avulla voit ahdistustasi helpottaa. Lisätietoa ryhmästä voit kysyä omahoitajaltasi.

 • Vertaistukiryhmä

  Ryhmä on tarkoitettu sinulle joka haluat vertaistukea mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisää asiasta voit tiedustella
  soittamalla puh. 040 6789 566.

 • Psykiatripalvelut

  Edellyttää hoitosuhdetta mielenterveyspalveluihin.