Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja opiskeluhuollon muun henkilöstön kanssa. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on terveiden elämäntapojen näkeminen myönteisenä voimavarana opiskelijan jokapäiväisessä elämässä.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajaan terveystarkastukseen osallistuvat terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi koululaisen perhe. Lisäksi kouluterveydenhuollon ydintoimintaan kuuluu vuosittaisten terveystarkastusten lisäksi terveysneuvonta, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.

Lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville suoritetaan terveystarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena opiskeluvuotena opiskelijat kutsutaan tarvittaessa lääkärintarkastuksiin. Asevelvollisuusikäisten terveystarkastukset ja lääkärintarkastus tehdään opiskeluterveydenhuollon puolella.

Oppilas voi saapua terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta niin sanottujen avoimien vastaanottojen aikana. Avoin vastaanotto tapahtuu koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan koulu- ja oppilaitostiedotteessa sekä terveydenhoitajan työhuoneen ovessa.

Tähtikunnan koulu 1.-5. luokat, Vuotson koulu

puh. 040 522 9689

Tähtikunnan koulu 6. luokat, Torvisen koulu

puh. 040 131 8996

Tähtikunnan koulu 7.-9. luokat, Vaalajärven koulu, Järvikylien koulu

puh. 0400 273 795

Lukio

puh. 0400 273 795

Redu Sodankylän toimintayksikkö

puh. 040 131 8996