Veteraanien erityispalvelut

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit voivat saada tarpeiden mukaista kotona asumista tukevaa sosiaalipalvelua ja kuntoutusta.

Veteraanien kuntoutus​

Veteraanien kuntoutusmuotoja ovat laitos-, ryhmä- ja yksilökuntoutus sekä jalkahoidot. Sopukan fysioterapiaosasto järjestää veteraanien ryhmäkuntoutusta sekä neuvoo kuntoutusasioissa. Kuntoutuspalveluja saavan veteraanin tulee olla vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut veteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja jolla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Saman kalenterivuoden aikana ei voida valita kuntoutukseen toistamiseen. Veteraanien kuntoutushakemus toimitetaan fysioterapiaan.

 

Neuvonta

Fysioterapia tiistaisin klo 12 – 13

puh. 040 728 8618.

Veteraanipalvelut veteraaneille ja sotainvalideille

Sodankylän kunta järjestää valtionkonttorin myöntämällä määrärahalla sotainvalideille ja rintamaveteraaneille kotiin annettavia palveluja. Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosin 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.
Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen vamma-aste on 10 % tai enemmän saavat vastaavat edut sotilasvammalain nojalla.

Veteraaneille ja sotainvalideille laaditaan palvelutarpeen kartoituksen perusteella yksilöllinen asiakassuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään joko kunnan tuottamana tai ostopalveluina. Kunnan palveluohjaajat ottavat vuosittain veteraaneihin yhteyttä ja ohjaavat heitä palvelujen piiriin.

Valtiokonttori rintamaveteraanien palvelut                                                              Valtiokonttori sotainvalidien palvelut