Kunnallinen kotihoito

​Kotihoidon avulla kotona asuminen on turvallista.

Kotihoito tukee ihmisiä, jotka eivät selviydy omassa kodissaan itsenäisesti. Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja lääkehoidossa. Kotihoidon avulla kotona asuminen on turvallista, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt. Kotihoito tarjoaa kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa.

Kotihoito

Kotihoidon osastonhoitaja
puh. 040 522 3009

Kotihoidon apulaisosastonhoitaja
puh. 040 173 9466

Kunnallisen kotihoidon asiakkaaksi hakeutuminen

Kunnallisen kotihoidon asiakkaaksi pääsee, mikäli vanhustyössä määritellyt kriteerit täyttyvät. Kotihoitoa järjestetään kunnan omana toimintana sekä ostopalveluna.

Kotihoidon palveluita voi ostaa myös suoraan yksityisiltä yrittäjiltä, jolloin maksut ovat verotuksessa kotitalousvähennyskelpoisia.

Lisätietoa kotiapua tuottavista yrityksistä löydät   täältä

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma

Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, johon merkitään ne kotihoidon palvelut, joita asiakas tarvitsee. Suunnitelmassa selvitetään myös, mistä palvelut hankitaan. Lisäksi selvitetään, minkä verran omaiset ja läheiset voivat auttaa. Suunnitelman tekevät kotihoidon työntekijät yhdessä asiakkaan ja mahdollisuuksien mukaan omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoito on maksullista palvelua. Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu määräytyy keskimääräisten palvelutuntien, asiakkaan maksukyvyn, perhekoon mukaan. Kunnan palvelut eivät oikeuta verotuksessa kotitalousvähennykseen. Vähennystä ei saa vaikka työn olisi tehnyt yksityinen palvelutalo tai palvelutalo, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä, jos maksu maksetaan kunnalle.

Kotihoito on säännöllistä, kun asiakas saa kotihoidon palvelua vähintään kerran viikossa ja palvelun arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta. Muutoin kotihoito on tilapäistä.

Lisätietoa asiakasmaksuista löydät   täältä

Kunnallista kotihoitoa tarjotaan kunnan alueella asuville ikäihmisille sekä keskustaajamassa että sivukylissä

Keskustan (kirkonkylän) kotihoito

  •        vastaava hoitaja puh. 040 837 6465
  •        vastaava hoitaja puh. 0400 388 058
  •        vastaava hoitaja puh. 0400 388 038
  •        vastaava hoitaja puh. 040 137 6830
  •        hoitajat puh. 0400 397 451 tai 040 771 1672

Pohjoinen alue (Vuotso, Petkula, Kersilö, Sattanen, Moskuvaara, Rajala, Sukuvaara)

  •  vastaava hoitaja puh. 040 195 5990

Eteläinen alue (Seipäjärvi, Raudanjoki, Vuojärvi, Torvinen, Aska, Lehtovaara, Lismanaapa)

  • vastaava hoitaja puh. 040 145 1486

Itäinen alue (Lokka, Kelujärvi, Puolakkavaara, Siurunmaa, Tahkovaara, Orajärvi, Alakitinen)

  • vastaava hoitaja puh. 040 145 1486

Järvikylien alue (Unari, Kukasjärvi, Kierinki, Uimaniemi, Murtomaa, Sassali, Syväjärvi, Hinganmaa, Kaarto, Riipi, Ristonmännikkö, Vaalajärvi, Jeesiö)

  • vastaava hoitaja puh. 0400 730 242
  • vastaava hoitaja puh. 0400 388 070

Lisäksi kunnallista kotihoitoa järjestetään itsenäisesti palvelutalossa asuville ikäihmisille.

Lisätietoa palvelutaloista löydät   täältä