Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ikäihmisille.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voivat hakea pienituloiset ikäihmiset, joilla on vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä

Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen tilanne sekä liikkumis- ja toimintakyky. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on ensisijainen esimerkiksi vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun nähden.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää sosiaalihuoltolain mukaisia asiointimatkoja, vaan niiden myöntäminen perustuu vapaaseen harkintaan. Kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta. Kuljetuspalveluhakemus sivun alalaidassa.

Taksivälitys

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetus-
palvelut tilataan Pohjois-Suomen
Taksivälitys Oy:stä, puh. 0100 99700

Matkojen maksaminen

Kuljetuspalvelu ladataan kuljetuspalvelukortille (sote2-kortti), joka lähetetään myönteisen kuljetuspäätöksen saaneille asiakkaille pian päätöksen teon jälkeen.  Matkat maksetaan taksille tällä kortilla. Kuljetuspalvelun käyttäjä maksaa matkasta linja-autotaksan mukaisen omavastuuosuuden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuksia, sekä itse maksavien asiakkaiden kuljetuksia voidaan yhdistellä taksivälityksen toimesta silloin kun se on tilanne huomioon ottaen mahdollista. Sosiaalihuoltolain mukaisista, yhdistellyistä matkoista ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta. Sodankylän kunta pidättää oikeuden kuljetustapojen muutoksiin.

Kuljetuspalvelukortilla ei voi maksaa matkoja, jotka kuuluvat Kelan korvauksen piiriin. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyvät matkat.