Kotona asumisen tukipalvelut

Kotona asumista voidaan tukea erilaisilla palveluilla.

Kotona asumisen tukipalvelut

 • Kunnan ateriapalvelut

  Henkilö, joka ei selviydy päivittäisestä ruokatalouden hoidosta, voi hakea kotiin ateriapalvelua. Ateriapalvelusta laskutetaan aterian hinta ja kuljetusmaksu. Myös sivukylissä asuvilla on mahdollista saada ateriapalvelua rajoitetusti.

  Lisätietoja

  Kunnallisesta kotihoidosta

  Palveluohjauksesta

 • Ateriapassi

  Ikäihmiset ja sosiaalipalveluiden asiakkaat, jotka eivät toimintakykynsä rajoitusten vuoksi pysty itse tai omaisensa avustamana valmistamaan tai hankkimaan
  aterioitaan tai joilla on ravitsemustilan heikkous tai terveydentilaan liittyvä erityisruokavalion tarve voivat hakea tukipalveluna ateriapassia, jolla voi ruokailla edullisesti
  Sodankylän kunnan henkilöstöravintoloissa Sopukassa, Hannuksenkartanossa tai keskuskeittiöllä. (Sivukylät sovitaan tapauskohtaisesti).
  Ateriapassilla asiakas voi ostaa arvonlisäverottoman aterian, jonka hän maksaa paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. Aterian hinta muodostuu ruokapalvelun omakustannehinnasta. Vuonna 2022 omakustanteinen hinta aterialle on 6,70 euroa.

  Ateriapassin hakeminen

  Ateriapassia haetaan täyttämällä hakulomake. Yli 65-vuotiaille tai kotihoidon asiakkaille ateriapassin hakemuksen käsittelee kotihoidon osastonhoitaja. Hakijoille, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita tehdään palvelutarpeen arviointi ennen palvelun myöntämistä. Alle 65-vuotiaille ateriapassin hakemuksen käsittelee kunnan sosiaalityöntekijä. Ateriapassihakemus löytyy sivuston alaosasta.

 • Kauppatavaroiden kotiinkuljetus

  K-Market Sodankylä tarjoaa kauppatavaroiden kotiinkuljetusta, yhteystiedot löydät  täältä

  K-Supermarket Pohjantähdellä on Tilaa ja Nouda palvelu, jossa valmiiksi kerätyt ostokset tuodaan autollesi. Lisätietoa ja tilausohjeet löydät täältä

   

 • Hyvinvointiteknologia

  Hyvinvointiteknologia on pitkälle kehittynyttä ja kotiin on mahdollista hankkia monenlaisia turvallisuutta edistäviä laitteita. Hyvinvointiteknologian käyttöönotolla voidaan lisätä ikääntyneiden asiakkaiden aiempaa pidempää ja laadukkaampaa kotona selviytymistä, itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa. Erilaisia turvaratkaisuja myy esimerkiksi Seniortek.  Muistineuvolan ja ikäihmisten palveluohjauksen henkilökunta opastaa sinua tarvittaessa hyvinvointiteknologian hankinnassa.

 • Turvapuhelin

  Turvapuhelimen hälytyspainikkeen napin painalluksella saa yhteyden turvapalvelun tuottajan hälytyskeskukseen. Avunpyyntö välitetään keskuksesta sopimuksen mukaan omaiselle, naapurille tai kotihoidon työntekijälle. Puhelun voi ohjata hälyttämään ensisijaisesti myös omaiselle. Turvapuhelimeen voi liittää lisäpalveluja, kuten ovihälyttimen. Turvapuhelinpalvelun tuottaa Sodankylässä Addsecure yhteistyössä kunnallisen kotihoidon kanssa.

 • Lääkkeiden annosjakelu, kotiinkuljetus ja lääkityksen tarkistuspalvelu

  Jos sinulla tai omaisellasi on käytössä paljon lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana, kannattaa tutustua lääkkeiden annosjakeluun. Annospussipalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Annosjakelu on laajasti käytössä myös kotihoidon asiakkailla ja tehostetun asumisen yksiköissä. Annospussipalvelusta saat lisätietoja Sodankylän Apteekista ja kunnallisen kotihoidon henkilökunnalta.

  Myös reseptilääkkeiden välitys palvelupisteiden kautta on mahdollista. Sodankylän Apteekin verkkokaupan kautta voi tilata itsehoitotuotteita kotiin kuljetettuina.  Maksullinen kotiinkuljetus on mahdollista myös puhelimitse tilatuissa lääkkeissä.

  Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

 • Tukipalveluseteli

  Tukipalveluseteli voidaan harkinnan varaisesti myöntää yli 65-vuotiaalle ikäihmiselle, jonka toimintakyky on alentunut ja tukipalvelu edistää hänen kotona pärjäämistä. Tukipalveluseteli koskee siivouspalvelun lisäksi myös ateria-, piha- ja kiinteistönhoitoa sekä kodinhoidollisia palveluja. Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta eikä sitä voi käyttää remontteihin tai asunnon muutostöihin. Palvelusetelin arvo on 28 € ja niitä myönnetään enintään 4 kpl/kk. Asiakkaan omavastuu vaihtelee palvelutuottajan perimän hinnan mukaan. Palvelusetelillä ostetun palvelun omavastuuosuudesta ei saa kotitalousvähennystä.

  Palvelusetelin saatuaan asiakas voi valita palvelun tuottajiksi yhden tai useamman palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä, jotka ovat rekisteröityneet sähköiseen Vaana.fi-palvelusetelijärjestelmään. (hakuehdot Palvelusetelin myöntäjä: Sodankylä ja Palvelut: tukipalvelut).

  Palveluntuottajaksi on jatkuva haku. Yrittäjä hakeutuu ensin kunnan palveluseteliyrittäjäksi. Hakemuskaavakkeita saa ikäihmisten toimistopalveluista tai tämän sivuston alaosasta. Yrittäjä täyttää hakemuksen ja toimittaa liitteineen ikäihmisten palvelujohtajalle, joka hyväksyy palveluseteliyrittäjät.

  Ikäihmisten palveluiden palvelusetelin sääntökirja (Perusturvaltk 13.10.2021 § 141)

   

  Ikäihmisten tukipalvelusetelihakemus löytyy sivuston alaosasta.

  Tukipalvelusetelin myöntämisperusteet 1.1.2022 (Perusturvaltk 15.12.2021 § 175)

   

 • Yksityinen kotiapu

  Sodankylässä toimii yksityistä hoivapalvelua tuottavia yrityksiä. Myös yhdistykset voivat tuottaa hoivapalveluita.

  Hyväksytyt kotipalveluita tuottavat palveluseteliyrittäjät löytyy Vaana.fi -sivustolta (hakuehdot Palvelusetelin myöntäjä: Sodankylä ja Palvelut: kotihoito).

  Kotihoidon palveluseteli (Perusturvaltk 13.10.2021 §141)

 • Muutos- ja korjaustyöt edistävät kotona asumista

  Ikääntyvän ihmisen kotona elämistä on mahdollista auttaa monenlaisilla muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja sekä asentamalla erilaisia kahvoja huoneisiin. Tällaiset muutostyöt lisäävät turvallisuutta kotona. Vanhustyön keskusliitto antaa ikäihmiselle korjausneuvontaa. Korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista. Neuvonnan yhteystiedot löydät Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilta.

  Tietoa kunnan myöntämistä korjausavustuksista löydät   täältä