Asiakasmaksut ja laskutus

Maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ja -asetukseen sekä Sodankylän perusturvalautakunnan päätöksiin. Ikäihmisten palveluiden laskutuksesta vastaa Ikäihmisten toimisto.

Ikäihmisten toimisto

Yhteystiedot
Puh. 0400 195 014,
sähköposti: vanhustyontoimisto@sodankyla.fi

Lyhytaikaishoidon maksut

 • Lyhytaikaishoidosta peritään 42 € / vuorokausi
 • Osavuorokautisesta hoidosta peritään 21 € / hoitopäivä
 • Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä asiakasmaksu 11,60 € / vapaavuorokausi

Yöhoidon maksut

 • Yöhoidon yöpartion suunnitelmallisista, hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatuista käynneistä peritään asiakkaalta hoitomaksu kuukaudessa.
 • Tilapäisistä yöhoidon käynneistä peritään asiakkaalta 15 € / käynti, maksu peritään enintään neljältä vuorokaudelta / kk.

Mikäli tilapäisiä yöhoidon käyntejä kertyy kahden kuukauden seuranta-aikana enemmän kuin neljä käyntiä kuukaudessa, tarkistetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja siirrytään säännöllisen kotihoidonmaksun mukaiseen perintään.

Ruokahuollon maksut

 • Jatkuvassa asumispalvelussa olevan asiakkaan sekä Hoivakoti Kellokas Esperi Caren palveluseteliasikkaan ateriapaketin hinta on 16,85 €/vrk.
 • Asiakkaiden kotiin kuljetetut (mukaan lukien Hannuksenrannan, Kylälaakson ja Vasantien rivitalot) yksittäispakatut ateriat
  • lounas 6,70 €/ateria
  • päivällinen 4,60 €/ateria
  • kuljetus 4,00 €/kerta
 • Lounas Kylälaakson ja Vasantien kerhohuoneella sekä Hannuksenkartanon Hannussalissa 7,50 €/ateria

Muut palvelumaksut

 • Hannuksenkartanon rivitalojen pyykkipalvelu 2 € / kilo
 • Kotihoidon asiointimaksu 4 € / käynti
 • Päiväpalveluiden muistikuntoutusryhmä 21 € / käynti

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoito on säännöllistä, kun asiakas saa kotihoidon palvelua vähintään kerran viikossa ja palvelun arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta. Muutoin kotihoito on tilapäistä.

Tilapäinen kotihoito

 • Tilapäinen kotisairaanhoito 12,20 € /käynti. Tilapäisen kotisairaanhoidon maksu kerryttää julkisen terveydenhuollon maksukattoa.
 • Tilapäinen kotipalvelu 12,20 € / käynti.

Säännöllinen kotihoito

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu (Perusturvaltk 19.4.2021 § 54)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen tarkistaminen 1.1.2022 (Perusturvaltk 15.12.2021 § 180)

Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävä maksu (Perusturvaltk 19.4.2021 § 53)

Indeksitarkistukset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin 1.1.2022 (Perusturvaltk 15.12.2021 § 176)

Maksut perustuvat

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Maksun alentaminen tai poistaminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä on alennettava tietyn perustein (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista § 11):

 • maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista
 • huollolliset näkökohdat

Maksun alentamisen tai perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. Maksun alentamista tai vapautusta haettaessa edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat, asiakasmaksun alentamiseen ensisijaiset Kelan etuudet (takuueläke, hoitotuki ja asumistuki) on haettu. Maksun alentamista tai poistamista haetaan Ikäihmisten palvelujohtajalta. Hakemuslomake liitteineen palautetaan Hyvinvointikeskus Sopukkaan Ikäihmisten toimistoon. Hakemuslomake sivun alalaidassa.

Maksujen alentamisperusteet (Perusturvaltk 18.6.2021 § 81)