Ikäihmisten palvelut

Sodankylässä tuotetaan monipuolisesti palveluja ikäihmisille. Niitä tarjoavat kunnan lisäksi yritykset, järjestöt ja muut yhteisöt.

Kunnan palveluiden tarkoituksena on luoda sodankyläläisille ikäihmisille edellytykset hyvään ja turvalliseen vanhuuteen. Samalla tuetaan heidän oma-aloitteisuuttaan ja osallistumistaan. Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Toimintaamme ohjaa tulevaisuuden tavoitetila, jonka mukaan Sodankylä on ikäihmisille hyvä paikka elää, asua ja osallistua.

Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvosto

Vs. ikäihmisten palvelujohtaja

Maaret Siikaluoma

puh. 040 530 6679