Terveyspalveluiden asiakasmaksut

Terveydenhuollon maksut 1.1.2021 alkaen

Perusturvalautakunta on hyväksynyt terveydenhuollon asiakasmaksut 4.12.2017 (§ 73). Maksut perustuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettuun asetukseen.

Terveyskeskuskäynti lääkärillä (maksuasetus § 7)

 • vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 41,20 €
 • kertamaksu 20,60 €
 • päivystyskäynti poliklinikalla 28,30 €
 • reseptin uusiminen päivystysaikana 28,30€

Maksut peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä.

Sairaanhoidollinen terveyskeskuskäynti (asiakasmaksulaki 5 § 1 mom) 

 • sairaanhoitajalla käynti 11,40 €
 • lähihoitajalla käynti 8,00 €

Laskutetaan enintään kolme kertaa/kalenterivuosi.
Maksua ei peritä: - jos samalla käynnillä on myös lääkärinvastaanotto
                            - tartuntatautilain mukainen hoito
                            - terveysneuvonta
                            - työttömän, nuoren tai lapsen terveystarkastus
                            - ehkäisy
                            - päihteiden korvaushoito
                            - psykiatrisen hoitajan vastaanotto

Yksilökohtainen fysioterapia (maksuasetus § 7)

 • hoitokerta 11,40 €

Peruuttamaton vastaanottoaika (maksuasetus § 25)

 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 50,80 €

Peritään 15 vuotta täyttäneiltä.

Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot (maksuasetus § 23)

 • todistukset ja lausunnot 50,80 €
 • ajokorttitodistus 61,00 €

Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot, veteraanikuntoutus (B-todistus tai vastaava), todistus erilliskorvattavista lääkkeistä sekä muut ja laajemmat todistukset ja lausunnot maksavat 50,80 €. Lääkärinlausunto B on maksuton, jos se on laadittu sairaslomaa, Kelan kuntoutusta tai Kelan erityiskorvattavaa lääkehoitoa varten.

Tilapäinen kotipalvelu (maksuasetus 3 §)

 • lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €
 • muun henkilökunnan kotikäynti 12,00 €

Sarjahoito (maksuasetus § 11)

 • hoitokerta 11,40 €

Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi.

Terveydenhuollon maksut / Laitoshoito 1.1.2021 alkaen

Lyhytaikainen laitoshoito (maksuasetus § 12, § 26 a)

 • hoitopäivämaksu 48,90 €
 • hoitopäivämaksu, maksukatto (683 €) ylittynyt 22,50 €

Päivä- ja yöhoito (maksuasetus § 13, § 26 a)

 • päivä- ja yöhoidon maksu laitoksessa 22,50 €

Kuntoutushoito (maksuasetus § 14)

 • lääkinnällisen kuntoutuksen hoitopäivä 16,90 €

Alle 18-vuotiailta peritään laitoshoitomaksu vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

 

 

Päivitetty: 4.1.2021 11:47

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

​Sodankylän terveyskeskus, taloustoimisto
Ratsutie 9
99600 SODANKYLÄ
p. 040 6806974

No content found

No content found