Perheneuvola

Perheeuvola, otsikkokuva.jpg

Perheneuvola tukee perheitä vanhemmuudessa ja lasten kasvatuksessa

Perheneuvola tarjoaa tukea perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolassa työskentelevät psykologi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja puheterapeutti. Lastenpsykiatrin vastaanotto on noin kaksi kertaa kuukaudessa perheneuvolassa.

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä perheneuvolaan?

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä, kun
- vanhemmat ovat huolissaan lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai kehityksestä
- perhe haluaa apua kriisitilanteeseen
- perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
- vanhemmat harkitsevat avioeroa tai eroon liittyvät asiat huolestuttavat
- nuori haluaa keskustella mieltään askarruttavista tai painavista asioista.

Perheneuvolan työmuodot

Työmuotoja perheneuvolassa ovat ohjaus ja neuvonta, keskustelut, psykologin tutkimukset, yksilöterapia, pari- ja perhekeskustelut sekä lakisääteinen perheasioiden sovittelu. Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, kun vanhemmat miettivät eroa tai eropäätös on jo tehty.  Se on tarkoitettu myös jo eronneille pareille, kun he yrittävät sopeutua uuteen elämäntilanteeseen tai lasten tapaamiset eivät suju.

Perheneuvolan käynnit voivat keskustelun lisäksi sisältää yhteistä tekemistä kuvan, tehtävien, pelaamisen ja leikkien kautta. Tyypillisesti työskentely perheneuvolassa on lyhytkestoista ja osin jaksottaista.

Perheneuvolan työskentely on moniulotteista sisältäen ongelmasta riippumatta perhesuhteiden ja muiden sosiaalisten suhteiden arviointia sekä muun elämäntilanteen huomioimista. Kaikissa tapauksissa ongelmat eivät ole ratkaistavissa perheneuvolan keinoin, vaan apua saatetaan tarvita erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta, vammaispalvelusta, neuvolasta tai erilaisten järjestöjen toiminnasta.

Puheterapia

Perheneuvolasta on saatavissa myös puheterapiapalveluja. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen, kielen ja äänen häiriöitä. Tällaisia ovat esim. viivästynyt  puheen- ja kielenkehitys, äännevirheet, puheen sujuvuuden häiriöt, vaikeudet lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien kehittymisessä ja äänihäiriöt sekä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeiset kielelliset vaikeudet. Puheterapia painottuu alle kouluikäisten lasten tutkimiseen ja terapiaan sekä aikuisasiakkaiden ohjantaan. Vanhempien ja lähiympäristön ohjaus on tärkeä osa puheterapiaa, samoin kuin kotona tehtävät harjoitukset. Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan usein neuvolan tai erikoissairaanhoidon lähettäminä, mutta asiakas tai omainen voi ottaa myös itse yhteyttä.

 

Päivitetty: 14.8.2019 17:52

 Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Sodankylän terveyskeskus
Ratsutie 9
99600 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse
ma - pe klo 12-13

Sosiaalityöntekijä
Niina Lakkala 

p. 040 842 8757

Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti
Raija Toivola

p. 040 827 4750

Puheterapeutti
Marjo Sukuvaara

p. 040 867 6881