Päihdetyö

Päihdetyöllä ehkäistään ja vähennetään päihteiden ongelmakäyttöä

Päihdetyöllä pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdetyön tavoitteena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Alaikäisten huumeidenkäyttöön pyritään vaikuttamaan hoitoonohjausryhmän avulla. Hoitoonohjausryhmä on
eri viranomaisten muodostama yhteistyöryhmä, joka pyrkii välittömästi reagoimaan nuoren huumeidenkäyttöön järjestämällä räätälöidyt tukimuodot nuorelle ja tämän perheelle.

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä koskee myös tupakkatuotteita ja rahapelaamista. Paikallisella tasolla ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

Sodankylän päihdetyöryhmä

Sodankylän kunnanhallituksen nimeämä päihdetyöryhmä järjestäytyi uudella kokoonpanolla maaliskuussa 2015. Työryhmään on koottu edustajat kunnan eri toimintasektoreilta, lisäksi mukana ovat yhteistyötahot poliisista, seurakunnasta ja Sinisarastukselta. Työryhmän jäseninä kunnan henkilöstöstä toimivat sosiaalityön johtaja Kati Aikio, johtava hoitaja Maarit Hoppula, päivähoidon päällikkö Ritva Ollila ja Nutukkaan osastonhoitaja Sanna Ylitalo. Poliisin edustajana työryhmässä toimii ylikonstaapeli Veli-Matti Vaarala ja Sinisarastuksen edustajana toiminnanjohtaja Virpi Säynäjäkangas. Työryhmän puheenjohtajana ja kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii vastaava kuraattori Satu Hoikka-Hietanen. Vakituisen kokoonpanon lisäksi työryhmän kokouksiin kutsutaan eri yhteistyötahoja käsiteltävästä teemasta riippuen.

 

Päivitetty: 15.1.2016 15:31

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

 Yhteystiedot

​Päihdetyöryhmän puheenjohtaja, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
p. 040 1780 370