Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Tavoitteena terveiden elämäntapojen edistäminen                           

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja opiskeluhuollon muun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajaan terveystarkastukseen osallistuvat terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi koululaisen perhe. Lisäksi kouluterveydenhuollon ydintoimintaan kuuluu vuosittaisten terveystarkastusten lisäksi terveysneuvonta, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.


Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on terveiden elämäntapojen näkeminen myönteisenä voimavarana opiskelijan jokapäiväisessä elämässä.

Lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville suoritetaan terveystarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena opiskeluvuotena opiskelijat kutsutaan tarvittaessa lääkärintarkastuksiin. Asevelvollisuusikäisten terveystarkastukset ja lääkärintarkastus tehdään opiskeluterveydenhuollon puolella.

Oppilas voi saapua terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta niin sanottujen avoimien vastaanottojen aikana. Avoin vastaanotto tapahtuu koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan koulu- ja oppilaitostiedotteessa sekä terveydenhoitajan työhuoneen ovessa.

 

Päivitetty: 14.8.2019 12:43

 Yhteystiedot

Redu Sodankylän toimintayksikkö:

Terveydenhoitaja
Jaana Seppänen 

p. 040 585 9402

Aleksanteri Kenan koulu (yläkoulu),
Sodankylän lukio:
Terveydenhoitaja
Satu Seppälä

p. 0400 273 795

No content found