Ikäihmisten palvelut

Sodankylä on ikäihmisille hyvä paikka elää, asua ja osallistua

Sodankylässä tuotetaan monipuolisesti palveluja ikäihmisille. Palveluita tarjoavat kunnan lisäksi myös yritykset, järjestöt ja muut yhteisöt. Kunnan palveluiden tarkoituksena on luoda sodankyläläisille ikäihmisille edellytykset hyvään ja turvalliseen vanhuuteen, samalla tuetaan heidän oma-aloitteisuuttaan ja osallistumistaan. Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Toimintaamme ohjaa tulevaisuuden tavoitetila, jonka mukaan Sodankylä on ikäihmisille hyvä paikka elää, asua ja osallistua.

Näillä sivuilla kerromme ikäihmisille tarjolla olevista palveluista. Ohjausta ja neuvontaa tarjoavat myös palveluohjaajamme, joihin kannattaa ottaa ensimmäisenä yhteyttä palvelujen tarpeen arviointia varten. Lisätietoa palvelutarpeen arvioinnista löydät Palveluohjaus ja neuvonta -sivulta. Kunnan järjestämien palveluiden asiakasmaksut ja laskutuskäytännöt on myös koottu tälle sivustolle.

Varautuminen vanhuuteen ja kotona asumisen tuki

Varautuminen vanhuuteen -sivulta löydät lisätietoa muun muassa edunvalvonnasta ja hoitotahdosta. Itsehoito -sivulle on koottu tietoa muun muassa Hannuksenkartanon Seniorikuntosalista ja ITTE-pisteestä, joissa omatoiminen terveyden edistäminen on helppoa. Seniorikuntosali on Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys ry:n ylläpitämä.

Harrastus- ja päivätoiminta -sivulle on koottu tietoa ikäihmisille suunnatusta järjestötoiminnasta ja muista vapaa-ajan mahdollisuuksista. Paikkakunnan tapahtumat löytyvät tapahtumakalenteristamme.

Kotona asuvalle ikäihmisille on tarjolla monenlaisia tukipalveluita, joita järjestävät kunnan lisäksi paikalliset järjestöt ja yritykset. Tietoa näistä palveluista löydät Kotona asumisen tukipalvelut -sivulta. Muistikuntoutusryhmistä löydät tiedota Muistineuvola -sivulta.

Omaishoito -sivulta löydät lisätietoa muun muassa omaishoidon tuesta ja omaishoitajien vapaiden ajaksi järjestettävistä palveluista. Kunnan tuottamaa kotihoitoa järjestetään omassa kodissaan ja itsenäisesti palvelutaloissa asuville ikäihmisille. Lisätietoa löydät Kunnallinen kotihoito -sivulta.

Itsenäinen ja tehostettu palveluasuminen

Kun kotona asuminen ei enää terveydellisistä syistä onnistu, on ikäihmisille tarjolla sekä itsenäistä asumista palvelutalossa että tehostettua palveluasumista. Sodan­kylän Vanhustenkotiyhdistys ry omistaa neljä palvelutaloa: Kitisenrannan, Kylälaak­son ja Hannuksenrannan palvelutalot sekä muistisairaille suunnatun tehostetun palveluasumisen yksikön Helmikodin. Vanhustenkotiyhdistys ry omistaa kiinteistöt ja Sodankylän kunta järjestää taloihin sekä henkilökunnan että palvelut.

Erityispalvelut veteraaneille ja saamelaisille

Erityispalveluita tarjotaan sotaveteraaneille ja saamenkielisille ikäihmiselle. Veteraanien erityispalvelut -sivulla kerrotaan muun muassa veteraanien kuntoutuksesta ja Valtiokonttorin myöntämistä etuuksista. Lisätietoa saamenkielisille ikäihmisille tarjottavista palveluista löydät Saamelaisten erityispalvelut -sivulta.

Osallistuminen

Ikäihmiset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan heitä koskevien asioiden valmisteluun vanhusneuvoston kautta. Lisätietoa ja neuvoston jäsenet löydät Vanhusneuvosto -sivulta.

 

Päivitetty: 28.4.2021 12:13

 Content Editor ‭[1]‬

Palveluohjaus


​Sivukylien seniorivastaanotot

Ajanvaraukset
ma-to kello 10-12
p. 040 120 7712