Ikäihmisten kunnallinen kotihoito

​Kotihoidon avulla kotona asuminen on turvallista

Kotihoito tukee ihmisiä, jotka eivät selviydy omassa kodissaan itsenäisesti. Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja lääkehoidossa. Kotihoidon avulla kotona asuminen on turvallista, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt. Kotihoito tarjoaa kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa.

Kunnallista kotihoitoa tarjotaan kunnan alueella asuville ikäihmisille sekä keskustaajamassa että sivukylissä. Sivukylien kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Pohjoinen alue (Vuotso, Petkula, Kersilö, Sattanen, Moskuvaara, Rajala, Sukuvaara), Eteläinen alue (Seipäjärvi, Raudanjoki, Vuojärvi, Torvinen, Aska, Lehtovaara, Lismanaapa), Itäinen alue (Lokka, Kelujärvi, Puolakkavaara, Siurunmaa, Tahkovaara, Orajärvi, Alakitinen) ja Järvikylien alue (Unari, Kukasjärvi, Kierinki, Uimaniemi, Murtomaa, Sassali, Syväjärvi, Hinganmaa, Kaarto, Riipi, Ristonmännikkö, Vaalajärvi, Jeesiö).

Lisäksi kunnallista kotihoitoa järjestetään itsenäisesti palvelutalossa asuville ikäihmisille. Lisätietoa palvelutaloista löydät täältä.

Kunnallisen kotihoidon asiakkaaksi hakeutuminen

Kunnallisen kotihoidon asiakkaaksi pääsee, mikäli vanhustyössä määritellyt kriteerit täyttyvät. Kotihoitoa järjestetään kunnan omana toimintana sekä ostopalveluna. (lisätietoa kunnalisen kotihoidon asiakkaaksi hakeutumisessa tulossa)

Kotihoidon palveluita voi ostaa myös suoraan yksityisiltä yrittäjiltä, jolloin maksut ovat verotuksessa kotitalousvähennyskelpoisia. Lisätietoa kotiapua tuottavista yrityksistä löydät täältä.

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma

Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, johon merkitään ne kotihoidon palvelut, joita asiakas tarvitsee. Suunnitelmassa selvitetään myös, mistä palvelut hankitaan. Lisäksi selvitetään, minkä verran omaiset ja läheiset voivat auttaa. Suunnitelman tekevät kotihoidon työntekijät yhdessä asiakkaan ja mahdollisuuksien mukaan omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoito on maksullista palvelua. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat palvelujen määrä ja asiakkaan bruttotulot. Kunnan palvelut eivät oikeuta verotuksessa kotitalousvähennykseen. Vähennystä ei saa vaikka työn olisi tehnyt yksityinen palvelutalo tai palvelutalo, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä, jos maksu maksetaan kunnalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perhekoon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Maksuperusteet 1.1.2020 alkaen seuraavasti:

​Perhekoko / tuloraja3-5 tuntia / kuukausi​​6-11 tuntia / kuukausi12-20 tuntia / kuukausi​​21-29 tuntia / kuukausi​30-44 tuntia / kuukausi​45-60 tuntia / kuukausi​yli 60 tuntia / kuukausi
​1 hlö / 588 €​8 %​15 %​20 %​25 %​30 %​35 %​35 %
​2 hlöä / 1084 €​​8 %​15 %​20 %​22 %​22 %​22 %​22 %
​3 hlöä / 1701 €​7 %​14 %​18 %​18 %​18 %​18 %​18 %
​4 hlöä / 2103 €​​7 %​14 %​15 %​15 %​15 %​15 %​15 %
​5 hlöä / 2546 €​​7 %​13 %​13 %​13 %​13 %​13 %​13 %
​6 hlöä / 2924 €​​7 %​11 %​11 %​11 %​11 %​11 %​11 %

 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Päivitetty: 10.3.2020 14:55

 Yhteystiedot

Keskustassa asuvien kotihoito:
sairaanhoitajat
p. 0400 388 038
hoitajat
p. 0400 397 451

Sivukylissä asuvien kotihoito:
Pohjoinen alue
p. 040 195 5990
Eteläinen alue
p. 040 145 1486
Itäinen alue
p. 040 145 1486
Järvikylien alue
p. 0400 730 242

Palvelutalojen kotihoito:
Hannuksenrannan palvelutalo
sairaanhoitaja
p. 0400 547 826
hoitajat
p. 0400 388 065

Kitisenrannan palvelutalo
sairaanhoitaja
p. 0400 388 026
hoitajat
p. 040 522 2108

Kylälaakson palvelutalo
sairaanhoitaja
p. 040 576 0085
hoitajat
p. 040 522 2109

 

Kotihoidon osastonhoitaja:
p. 040 522 3009

Kotihoidon apulaisosastonhoitaja:
p. 0400 547 826

 

No content found