Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut ja laskutus

​Asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

Maksut perustuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista annettuun asetukseen. Ikäihmisten palveluiden laskutuksesta vastaa vanhustyön toimisto. Omaishoidontuen hoitopalkkiot ja myöntämisen perusteet löydät Omaishoito -sivulta. Kotihoidon maksuperusteet löydät Kunnallinen kotihoito -sivulta. Tehostettu palveluasuminen -sivulta löydät Hannuksenkartanon js Nutukkaan vuokrat sekä perusmaksut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki muuttuu 1.7.2021 alkaen. Perusturvalautakunta on 19.4.2021 tehnyt päätökset § 53 Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävä maksu sekä § 54 Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta.

Lyhytaikaishoidon maksut

  • tehostetuissa palveluasumisyksiköissä järjestettävästä lyhytaikaishoidosta peritään 42 € / vuorokausi / asukas

Yöhoidon maksut

  • Yöhoidon yöpartion suunnitelmallisista, hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatuista käynneistä peritään edelleen asiakkaalta asiakasmaksulain ja – asetuksen 3 § mukainen hoitomaksu kuukaudessa.
  • Tilapäisistä yöhoidon käynneistä peritään asiakkaalta 15 € / käynti.

Mikäli tilapäisiä yöhoidon käyntejä kertyy kahden kuukauden seuranta-aikana enemmän kuin neljä käyntiä kuukaudessa, tarkistetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja siirrytään säännöllisen kotihoidonmaksun mukaiseen perintään.

Ruokahuollon maksut

  • tehostetussa palveluasumisessa (Hannuksenkartano, Helmikoti, Nutukas) 15,50 € / vuorokausi /asukas,
  • asiakkaiden kotiin kuljetetut (mukaan lukien Hannuksenrannan, Kylälaakson ja Vasantien rivitalot) yksittäispakatut ateriat: lounas 5,70 € / ateria + kuljetus 4,40 €  / kuljetuskerta ja päivällinen 4,50 € / ateria (päivällinen tuodaan lounaan mukana),
  • lounas Kylälaakson ja Vasantien kerhohuoneella sekä Hannuksenkartanon väistön aikana Nutukkaassa 7,00 € / ateria.

Perittävillä ruokahuollon maksuilla katetaan ruokapalvelujen käyttökustannukset. Asiakkailta perittävät maksut koostuvat sisäisistä ruokahuollon ateriamaksuista, elintarvikkeista ja kuljetusmaksuista. Tehostetussa palveluasumisessa (Hannuksenkartano, Helmikoti ja Nutukas) ruokahuollon maksut ovat samat asuinyksiköstä riippumatta.

Tukipalvelusetelin tulorajat 1.1.2021 alkaen

Tukipalveluseteli voidaan harkinnan varaisesti myöntää yli 65-vuotiaalle ikäihmiselle, jonka toimintakyky on alentunut ja tukipalvelu edistää hänen kotona pärjäämistä. Tukipalveluseteli koskee siivouspalvelun lisäksi myös ateria-, piha- ja kiinteistönhoitoa sekä kodinhoidollisia palveluja. Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta. Palvelusetelin arvo on 25 € ja niitä myönnetään enintään 4 kpl/kk. Asiakkaan omavastuu vaihtelee palvelutuottajan perimän hinnan mukaan. Palvelusetelillä ostetun palvelun omavastuuosuudesta ei saa kotitalousvähennystä.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt tukipalvelujen tulorajat 16.12.2020 (§ 179) seuraavasti:

Setelin arvo

kpl/kk

Bruttotulot 1hlöBruttotulot 2hlö

Lisähenkilö
korotus

27 €

4

1267 €

1925 €

496,42 €/hlö

27 €

2

1419 €

2128 €

496,42 €/hlö

Muut palvelumaksut

  • Hannuksenrannan pyykkipalvelu 2 € / kilo
  • Kotihoidon asiointimaksu 4 € / käynti
  • Päiväpalveluiden muistikuntoutusryhmä 21 € / käynti

 

 

 

Päivitetty: 28.4.2021 13:03

 Yhteystiedot

Ikäihmisten toimisto
ma–to klo 9 -15
pe klo 9–14
puh. 0400 195 014
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

vanhustyontoimisto@sodankyla.fi

Näytä sijainti kartalla