Asiakas- ja potilastiedot sekä -asiakirjat

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa noudatetaan perusturvalautakunnan hyväksymä omavalvontasuunnitelma, joka kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon kaiken tietojärjestelmän toiminnan ja niihin liittyvät tietojenkäsittelytehtävät. Tietosuojaperiaatteemme edellyttävät, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti asiakkaan/potilaan perusoikeuksia kunnioittaen sekä yksityisyyttä suojaamalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonta määrittelee ne periaatteet, vastuut, toteutustavat sekä seurannan ja valvonnan, joita sairaanhoitopiirissä noudatetaan tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat selkiytetty sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojakäsikirjassa ja jokaisen Sodankylän kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän on sitouduttava annettuihin ohjeisiin sekä määräyksiin. Velvoitteissa korostetaan salassapidon, vaitiolovelvollisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumista sekä tietoturvallisuuden, tietosuojan, hyvän tietojenkäsittelytavan ja laadun merkitystä.

Tietojärjestelmien luotettavuus varmistetaan niin, ettei ulkopuolisella ole mahdollisuutta nähdä, muuttaa, tuhota tai muuten käsitellä asikas-/potilasasiakirjoja tai asiakas-/potilastietoja.

Henkilö- ja palvelu- ja/tai hoitotietosi tallennetaan asiakas- ja/tai potilasrekisteriimme. Tietosi ovat salassa pidettäviä. Asiakas- ja potilastietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain asiakkaan/potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.


Päivitetty: 14.2.2019 13:29

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found