Lumi- ja jäärakentaminen koulutushanke

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2020-31.12.2021

Kansikuva: Pexels

Lumi- ja jäärakentaminen on yksi vetovoimatekijä Lapin matkailussa. Lumen ja jään käytöllä lisätään huomattavasti matkailualueiden ja –palveluiden elämyksellisyyttä ja vetovoimaa, kuten lumi- ja jääigluissa ja –ravintoloissa, sekä erilaisissa tapahtumissa luomassa arktista ja mystistä lappilaista tunnelmaa ja positiivista mielikuvaa paikasta. Samalla kylät voivat hyödyntää tätä rakentamista luodessaan kyliinsä uusia taideteoksia ja vaikkapa lumilabyrintteja lapsiperheiden viihtyisyyden ja kylien vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Jokainen alue voi asiantuntijan johdolla kehitellä oman aihepiirinsä sopivia elementtejä ja näin erottautua toisistaan ja luoda vaikkapa erilaisia polkuja tai aktiviteettejä, joita kylissä tai alueilla olevat rakennelmat tarjoavat. Matkailijoiden viipymä alueella lisääntyy, kun tekemistä on enemmän myös lapsiperheille.

Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimii Sodankylän kunta ja hankkeen toteutuksesta huolehtii kehittämispalveluiden henkilöstö. Hanke on kylien, alueiden ja matkailuyritysten yhteinen hanke, johon voivat osallistua kaikki halukkaat. Koulutuksen myötä esimerkiksi kirvesmiehet voivat lisätä osaamistaan lumi- ja jäärakentamisen osalta ja näin työllistyä myös talviaikaan. Myös kyläyhdistykset tai muut toimijat voivat myydä osaamistaan muualle ja rakennelmien teon myötä kerätä esimerkiksi toimintarahaa kylätalojen ylläpitoa tai omaa harrastustoimintaansa varten, jolloin myös kylien liiketoiminta kehittyy ja monipuolistuu.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia toimeentulon muotoja monipuolisemman osaamisen muodossa. Kun toimitaan yhdessä koko kylän elinvoimaisuus ja houkuttelevuus parantuu, sekä kylien yhteisöllisyys kasvaa ja parantuu. Kun matkailijoille saadaan heidän etsimiään palveluja ja tarjontaa, lisää se kiinnostusta ja vetovoimaa koko Sodankylään, jolloin hyötyjiä on moninkertainen määrä. Lisääntyneet matkailijamäärät lisäävät tarvetta uusille palveluille, mikä puolestaan lisää kiinnostusta käynnistää monenlaista muuta yritystoimintaa. Koulutusten myötä osaaminen kasvaa ja tulonsaantimahdollisuudet monipuolistuvat, alueiden viihtyisyys ja houkuttelevuus kasvavat.

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2020 – 31.12.2021
Hankkeen kokonaisbudjetti: 50 000 € (EU: 18 900 €, valtio: 17 100 €, kunta: 9 000 €, yksityinen: 5 000 €)
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, PLL

Lisätiedot

Marjo Harjula

Projektipäällikkö
puh. 0405656967
marjo.harjula(at)sodankyla.fi

 

Lisää hankkeita