Sivistyslautakunta

​​​Sivistyslautakunnan  tehtävänä  on  vastata  ja  päättää  opetuslainsäädännössä  kunnan  ja  opetuksen järjestäjän tehtäväksi  säädetyistä  asioista,  nuoriso-,  liikunta-,  kirjasto-,  kulttuuri-  ja museolainsäädännössä kunnan  tehtäväksi määrätyistä  asioista  sekä päivähoitoa,  lasten  kotihoidon tukea  ja  yksityisen  hoidon  tukea  koskevassa lainsäädännössä  kunnan  monijäsenisen  toimielimen tehtäväksi  säädetyistä  asioista,  ellei  näitä  koskevaa päätöksentekoa  ole  lainsäädännössä  säädetty muun viranomaisen tehtäväksi. 
 
Sivistyslautakunta huolehtii em. palvelujen järjestämisestä sen mukaan kuin niistä on säädetty em. palveluja koskevassa lainsäädännössä. ​

Sivistyslautakunta v. 2017 - 2021

Henkilökohtainen varajäsen suluissa.

​Mikkola Mauri
puheenjohtaja
​KESK​(Ollila Henri)
Malova Kristiina​KESK​(Maijala Jonne)
​Takala Juho ​KESK​(Junttila Henna)
​Hannula Jari​KESK​(Hietanen Tapani)
Sulisalo Anna-Tytti
varapuheenjohtaja
​KOK​(Jari Hyvönen)
Holm Kristiina
​VAS​(Susanna Seppälä)

​Mäkelä Anne

Markku Lehtinen (kh:n edustaja)

Saara Ollila (nuorisovalt. edustaja)

SDP

KOK

​(Honkonen Satu)

(Tuula Annala)

(Saana Kallatsa)


Esittelijänä toimii sivistysjohtaja. 

Päivitetty: 6.5.2021 16:18