Hallinto- ja kehittämispalvelut

​​Hallintopalveluiden organisaatiokaavio.jpg

​​​​​Hallinto ja johto

Vs.​​​kunnanjohtaja
Tarja Lempeä
puh. 040 160 3390 

Yleishallinto

Hallintopalvelujen tehtävänä on järjestää kunnan taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (mm. arkistotoimi, tietohallinto ja hankintojen johtaminen); vaalit sekä edistää ja ylläpitää henkilökunnan työkykyisyyttä.  
Talous- ja hallintojohtaja
Tarja lempeä
puh. 040 160 3390
 

vs. henkilöstö- ja
viestintäpäällikkö 
Minna Seppälä
puh. 040 483 8298

​​


Taloussuunnittelija
Tuija Salminen
puh. 0400 300 744


Kehittämispalvelut
Kehittämispalvelujen tehtävänä on kunnan strateginen suunnittelu, konserniohjaus, elinkeinoelämän kehittäminen, matkailun ja kalatalouden kehittäminen, kunnan metsien hoito sekä elinkeinopoliittinen työllisyyden edistäminen. 
Kehittämisjohtaja 
Jukka Lokka
puh. 040  146 0448
​​
Kehittämisassistentti 
Marja-Leena Heikkilä
puh. 040  178 0227
 


 

Maaseutuhallinto 
Maaseutuhallinnon tehtävänä on mm. maatalouden tukiasiat, l​omituspalvelut, peto- ja hirvivahinkojen arvioiminen ja korvaaminen, poro- ja luontaiselinkeinolain mukaiset tehtävät sekä kylätoiminta.​​​

Lomituspäällikkö
Eini Kivilompolo
puh. 040  548 1674
 
Päivitetty: 4.9.2020 14:00