Sodankylän kunta kerää asukkaiden kehitysideoita asuinympäristöistä uudella karttapohjaisella kyselypalvelulla

Harava-kuva 2.jpg

Sodankylän kunta on avannut uuden karttapohjaisen kyselypalvelun, jonka avulla selvitetään kuntalaisten mielipiteitä ja kehitysideoita Sodankylän alueen asuinympäristöistä. Sodankylän kunnan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 yksi kolmesta painopisteestä on viihtyisän ympäristön kehittäminen. Sodankylän kunta jakautuu keskustaajaman alueeseen ja 30 elinvoimaiseen kylään. Sodankylän alueen ympäristön kehittämisen asiantuntijoita ovat sodankylän kuntalaiset, joiden ideoita ja ajatuksia halutaan kerätä uudenlaisen Harava-kyselypalvelun avulla. Sodankylän asuinympäristöjen kehittäminen –kysely jakautuu neljään eri teemaan: virkistysreitit, liikenneturvallisuus, viheralueet sekä kohtaamis- ja liikuntapuistot.

Koko kunnan alueelle voi tehdä merkintöjä

Karttapohjaisessa kyselyssä kuntalaisia pyydetään merkitsemään kartalle teeman mukaisia alueita ja lisäkysymysten avulla pyritään saamaan tarkka kuvaus siitä, kuinka teemaa tulisi pyrkiä kehittämään. Kyselypalvelussa on mahdollista merkitä kartalle esimerkiksi uusia virkistysreittejä ja suunnitella reiteille tarvittavia palveluita. Kartta on keskitetty Sodankylän taajama-alueeseen, mutta karttaa liikuttamalla voit tehdä merkintöjä koko kunnan alueelle. Sodankylän kunta toivoo, että kuntalaiset tekevät merkintöjä ahkerasti myös kyliin ja matkailukeskuksiin.

Vastaukset julkaistaan alkuvuodesta 2018

Karttapohjaista kyselypalvelua yhtenä osallistumisen menetelmänä kokeillaan Sodankylän kunnassa nyt ensimmäistä kertaa. Karttapohjaisen kyselypalvelun kokeilu on ollut sekä Sodankylän kuntalaisten, että kunnanvaltuutettujen toive. Kysely on auki kuukauden ajan (13.11-10.12.2017). Kyselyyn voit osallistua etusivulta, sekä sivubannerista löytyvästä linkistä. Vastaukset kootaan raporttiin, joka julkaistaan alkuvuodesta 2018. Kyselyn tulokset tullaan huomioimaan Sodankylän kunnan kaavoituksen, maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu- ja kehittämistyössä.


Lisätietoja kyselystä:      Ari Pesonen, maankäyttöpäällikkö, puh. 040 769 5950

                                          Henna Illikainen, Osallistuva Sodankylä -hanke, puh. 040 187 3690 


Päivitetty: 13.11.2017 11:28

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found