Perheoikeudelliset palvelut / lastenvalvoja

Perheoikeudelliset palvelut auttavat perhettä muun muassa isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen sekä lasten huoltoon liittyvissä asioissa.

Isyyden tunnustaminen lastenvalvojalla

Jos vanhemmat asuvat erillään, äitiysneuvolassa ei voida sopia lapsen asumisesta eikä tapaamisoikeudesta,
vaan näistä on sovittava erikseen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Kun isyys on epäselvä tai muutoin vanhempien niin halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen kuten nykyisin. Äitiysneuvolan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tunnustamista esimerkiksi silloin, jos tulevan äidin tai isän henkilöllisyyttä ei kyetä luotettavasti selvittämään tai jos kielivaikeudet vaikeuttavat luotettavaa kommunikaatiota.

Eroauttamisen palvelut

Lastenvalvojan palvelut

Lastenvalvojan luona neuvotellaan, laaditaan ja vahvistetaan sopimuksia
  • lapsen huoltajuudesta
  • lapsen asumisesta; myös vuoroasumistilanteessa
  • lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta
  • lapsen elatusavusta

Tapaamisajan varaamiseksi tai halutessasi neuvontaa ero- ja sopimusasioissa, ole suoraan yhteydessä lastenvalvojan tehtäviä hoitaviin sosiaalityöntekijöihin tai jätä yhteydenottopyyntö perhekeskuksen palveluohjaajalle. Elatusapuasioissa ennen lastenvalvojan tapaamista on hyvä koota mukaan elatuskyvyn arvioimisessa tarvittavia dokumentteja.
Elatusavun määrän arvioinnista apua voit saada myös elatusapulaskurista ja oikeusministeriön ohjeesta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. 

Perheasioiden sovittelu ja räätälöidyt sovittelupalvelut

Perheasioiden sovittelussa vanhemmilla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti eroon liittyviä parisuhdeasioista sekä lapsen elämään erotilanteessa vaikuttavista asioista; erityisesti silloin, kun asioista on erimielisyyttä. Perheasioiden sovittelu perustuu avioliittolain ja sosiaalihuoltolain säännöksiin ja on tarkoitettu kaikille niille, jotka kokevat palvelua tarvitsevansa.

Sodankylän perhekeskuksessa ollaan kehittämässä räätälöityjä sovittelupalveluja ja monialaista eroauttamista. Tavoitteena on, että vanhempien ja lasten tueksi erotilanteessa voitaisiin koota tarkoituksenmukainen työntekijätiimi varmistamaan avun saaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kaikkien tarpeita vastaavalla tavalla. Työskentely voi tarkoittaa esimerkiksi perheneuvonnan työntekijöiden parityöskentelyä, perheneuvonnan työntekijän ja lastenvalvojan parityöskentelyä tai laajemman tiimin kokoamista, jolloin mukana voi olla esimerkiksi mielenterveyspalveluiden työntekijä, koulukuraattori, koulupsykologi tai kouluterveydenhoitaja.

Mikäli koet, että tämän tyyppinen työskentely voisi auttaa perhettäsi erotilanteessa, ota yhteyttä joko sosiaalityöntekijään tai perheneuvonnan työntekijöihin.

Valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen

Mikäli lapsen tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tai käräjäoikeuden vahvistaman päätöksen mukaan lapsen ja vanhemmat tapaamiset tai vaihdot tulee järjestää tuettuina tai valvottuina, ole yhteydessä lastenvalvojan tehtäviä hoitavaan sosiaalityöntekijään palvelun järjestämiseksi.

 

Yhteystiedot

Palveluohjaus klo 9-11 

puh. 0400 694 024