Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon.

Kotipalveluilla tarkoitetaan avustamista asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä toimissa. Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua lasten ja kodinhoitoon. Mikäli koet tarvitsevasi lapsiperheiden kotipalvelua, voit soittaa suoraan lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijälle, sosiaalityöntekijälle, perhetyöntekijöille tai neuvolan terveydenhoitajalle.

Yhteystiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu
p. 040 170 3533

Palveluohjaaja
p. 040 514 3260

Perhetyöntekijät
p. 040 721 5245
p. 040 197 3045

Kuka voi saada lapsiperheiden kotipalvelua?

Lapsiperheiden kotipalvelusta perittävät asiakasmaksut

Tilapäinen kotipalvelu

Kotikäyntejä enintään 3 kertaa kuukaudessa.

10 euroa / tunti.

Säännöllinen kotipalvelu

Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksuna (max 4 x / kk tai enemmän) alla olevan hinnaston mukaisesti:

Säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut

Esimerkkilaskelma säännöllisen kotipalvelun hinnasta

Perheessä on isä ja kaksi lasta. Perhekoko on 3. Bruttotulot 1800 € ja palvelun tarve 10 tuntia / kk.
Asiakasmaksu 1800 € – 1701 € = 99 €, josta asiakasmaksu on 14 % eli maksettavaksi jää asiakkaalle 13,86 € / kk.

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Asiakasmaksuista päätetään pyytämällä perheeltä tuloselvitys. Asiakasmaksulain mukaan maksut määrätään toistaiseksi voimassa oleviksi, mutta mikäli asiakkaan maksukyky muuttuu olennaisesti tai perheen olosuhteet muuttuvat tai asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelma muuttuu, on maksua tarkistettava. Tuloista olennaiseksi muutokseksi katsotaan, jos muutos on yli 5 %.

Kuukausituloina otetaan huomioon perheen vanhempien / aikuisten (yhteistalous) veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 27§).