Äitiys- ja lastenneuvola

Äitiysneuvolantoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen, sikiön ja koko perheen terveys ja hyvinvointi. Äitiysneuvolassa pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestämään tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea toiveittesi mukaan. Lastenneuvolassa tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja.

Äitiysneuvola

Voit varata ajan ensimmäisen käynnin neuvolaan, kun kuukautisesi ovat jääneet pois ja olet tehnyt positiivisen raskaustestin. Ensimmäinen käynti neuvolassa on normaalisti raskausviikolla 8-10. Raskausaikana neuvolassa ensisynnyttäjällä on keskimäärin 10 ja uudelleensynnyttäjillä 9 käyntiä. Ajankohdat sekä sisällöt vaihtelevat perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ensimmäisen neuvolakäynnin tulee tapahtua ennen kuudettatoista (16.) raskausviikkoa Kela-etuuksien, esimerkiksi äitiyspakkauksen, saamisen takia. Käynneillä saat ohjeistusta raskausajan ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä pääse keskustelemaan voinnistasi ja raskausajan tuomista muutoksista. Saat myös tietoa raskausajan laboratorio- sekä ultraääni-tutkimuksista. Puolisosi tai tukihenkilö on lämpimästi tervetullut käynnille mukaan.

Isyys tai äitiys tunnustetaan ensisijaisesti neuvolassa

Isyys tai äitiys (naisparin hedelmöityshoidon yhteydessä) tunnustetaan ensisijaisesti äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Tällöin ei edellytetä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Isyyden ja äitiyden tunnustaminen, selvittäminen ja vahvistaminen

Isyyden ja äitiyden ennakollinen tunnustaminen tehdään äitiysneuvolassa raskausaikana. Ennakollinen tunnustaminen voidaan tehdä myös lastenvalvojan luona. 1.12.2019 alkaen tehty ennakollinen tunnustaminen merkitsee sitä, että tunnustajasta tulee myös lapsen huoltaja, kun tunnustaminen isyys/äitiys vahvistetaan maistraatissa. Isyyden ja äitiyden syntymänjälkeinen tunnustaminen, selvittäminen ja vahvistaminen toimitetaan lastenvalvojan luona. Ajanvarauksen sekä ohjausta ja neuvontaa juridiseen isyyteen ja äitiyteen liittyvissä asioissa voit pyytää sosiaalityöntekijöiltä.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvola avoinna

ma-to klo 7.30-16

pe klo 7.30-12

 

Neuvolan toimisto

puh. 040 583 5744

 

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja

puh. 0400 239 865

Puhelintunti joka päivä  klo 10-11

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seuraamme ja edistämme lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä perheen elintapojen terveellisyyttä. Tuemme vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Perheet saavat myös tietoa rokotuksista, ja lapsille annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Neuvolassa pyrimme havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukaista tukea ja apua.

Neuvolassa teemme määräaikaisia terveystarkastuksia (kts. kaavio alempaa tällä sivulla.) Näihin sisältyy myös laajoja terveystarkastuksia, joita teemme lapsen ollessa 4 kk, 18 kk ja 4 vuoden ikäinen. Laajojen terveystarkastusten tarkoituksena on tunnistaa yhteistyössä vanhempien kanssa perheen tuen tarpeet ja voimavarat, kohdentaa tukea sitä tarvitseville ja muodostaa käsitys perheen terveys- ja hyvinvointitilanteesta. Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan, mutta erityisesti toivomme molempia vanhempia/huoltajia neuvolaan laajoihin terveystarkastuksiin. 4-vuotiaan laajan tarkastuksen teemme yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Lastenneuvolassa järjestämme 6 kk ikäisille lapsille ja heidän perheilleen ryhmäneuvolan ilta-aikaan, jotta mahdollistetaan molempien vanhempien osallistuminen. Ryhmäneuvolan tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja mahdollisuus saada vertaistukea toisilta samassa elämäntilanteessa olevilta perheiltä.

Lastenneuvola

Lastenneuvola avoinna

ma-to klo 8-16

pe klo 8-14

 

Lastenneuvolan terveydenhoitajat

Jannika Salonen

puh. 040 020 1096

Vuokko Valta

puh. 040 685 5942

Puhelintunti

ma-pe klo 11.30-12.00

Perhetyöntekijät perheiden tukena

Neuvolassa on kaksi perhetyöntekijää, jotka tekevät sovittuja sekä tarpeenmukaisia kotikäyntejä ja osallistuvat neuvolan ryhmätoimintaan. Neuvolan perhetyö on varhaista ja lyhytaikaista, matalan kynnyksen keskustelu- ja ohjausapua lasta odottavien, alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten perheille. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle.

Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheen omia voimavaroja. Perhetyöntekijä ohjaa perheitä em. tilanteissa kotikäynneillä ja toimii terveydenhoitajan tukena asiakastilanteissa. Asiakkaat ohjautuvat perhetyön piiriin neuvolan terveydenhoitajan kautta tai omalla yhteydenotolla. Yhteistyötä tehdään myös eri toimijoiden ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Neuvolan perhetyöntekijät

Neuvolan perhetyöntekijät

Jaana Karppinen

puh. 040 8435808

Henna Paaso

puh. 040 1978240

Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia ja terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanotot toimivat ajanvarauksella.

Terveydenhoitajan kotikäynti tai perheen käynti neuvolassa
2-3 vko
Lääkäri ja terveydenhoitaja
4-6 vko
Terveydenhoitaja + rotavirusrokote
2 kk
Perhetyöntekijän kotikäynti
2 kk
Terveydenhoitaja + rotavirusrokote, viitosrokote, pneumokokki
3 kk
Laaja tarkastus: lääkäri ja terveydenhoitaja
4 kk
Terveydenhoitaja + rotavirusrokote, viitosrokote, pneumokokki
5 kk
Terveydenhoitaja
6 kk
Ryhmäneuvola
6 kk
Lääkäri ja terveydenhoitaja
8 kk
Kohdennettu käynti yksilöllisen tarpeen mukaan
(10 kk)
Terveydenhoitaja + viitosrokote, pneumokokki, MPR
1 v.
Laaja tarkastus: lääkäri ja terveydenhoitaja + vesirokkorokote
1,5 v.
Terveydenhoitaja
2 v.
Terveydenhoitaja
3 v.
Laaja tarkastus: lääkäri ja terveydenhoitaja, tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa + DTaP-IPV
4 v.
Terveydenhoitaja
5 v.
Terveydenhoitaja + MPRV
6 v.

Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib) = Kurkkumätä (D), jäykkäkouristus (T), soluton hinkuyskä (aP), polio (IPV), Hib-taudit
MPR = tuhkarokko, sikotauti, vihurokko
MPRV = tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, vesirokko
DTaP-IPV = kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio