Perusturvalautakunta

​​Perusturvalautakunta toimii  kansanterveyslain  ja  sosiaalihuoltolain tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä. Lautakunta tai sen määräämä viranhaltija päättää niistä lupa-asioista ja tehtävistä, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuoltolakien sekä lääkelain mukaan määrätty kunnan tehtäväksi.

Perusturvalautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten itsenäiselle selviytymiselle ja kotona  asumiselle  sekä järjestää  terveyttä  ja  elämässä  pärjäämistä  edistäviä sairauksien ennaltaehkäisyyn, tutkimukseen ja hoitoon, terveelliseen asumiseen, ympäristöön, ravintoon ja arjen tukeen liittyviä palveluja.

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveydenhuollon jaosto​.

Perusturvalautakunta 2021-2025

Henkilökohtainen varajäsen suluissa.

  • Puheenjohtaja Arsalo Ali, ​YL1, ​(Suopanki Jake)
  • Varapuheenjohtaja ​Niemi Risto, ​KESK, ​(Lakkala Alpo)
  • Kiuru Marja, ​KESK, ​(Aikio Eila)
  • Hietala Tapio, ​KESK, ​(Mikkola Mauri)
  • Uusitalo Asta, YL1, ​(Stauffer Krista)
  • Mäkelä Marko, PS. ​(Martin-Keinotie Ulla-Maija)
  • ​Aikio Sari, KD, ​(Lehtinen Markku)