Ympäristönsuojelu

Sodankylän kunta vastaa 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto. Ympäristöjaostossa on 7 jäsentä; kaksi jäsentä Sodankylästä ja Inarista, yksi jäsen Muoniosta, Enontekiöltä sekä Utsjoelta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa:

1. huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä;

2. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;

3. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista;

4. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen;

5. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille;

6. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;

7. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä

8. suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, maa-aineslaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset ja ympäristöjaoston pöytäkirjat ovat nähtävissä täällä.


Päivitetty: 6.5.2020 9:45

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

​ympäristöpäällikkö
Teresa Ojala
p. 040 720 5665

ympäristötarkastaja
Elisa Ahlberg
p. 040 132 6369

sähköposti: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Käyntiosoite:
Sodankylän Kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99600 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

Käyntiosoite Inari:
Inarin ympäristöyksikkö
Latutie 1
99800 Ivalo

Postiosoite:
Ympäristönsuojelu
PL 60
99601 Sodankylä