Vesihuolto - Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy

Yhtiö vastaa kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueellaan noin 1950 asiakkaan kiinteistön vesihuollosta. Laitos vastaa myös varuskunnan, Kukasjärven ja Vuotson alueen vesihuollosta.

Laitoksen verkoston kokonaispituus on noin 211.000 metriä vesijohtoa ja noin 105.000 metriä viemärijohtoa. Viemäriverkosto käsittää johtojen lisäksi  40 jätevedenpumppaamon ja jätevedenpuhdistamon muodostaman kokonaisuuden saumattoman toiminnan. Kirkonkylän ja Sattasen alueen jätevedet johdetaan ja käsitellään jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamon toimintaa valvotaan erillisen, viranomaisten hyväksymän  ympäristöluvan laajuudessa.

Vesilaitos ottaa vettä neljästä vedenottamosta ja vesi on käsittelemätöntä pohjavettä. Verkosto koostuu vesijohtojen lisäksi kahdesta ylävesisäiliöstä ja  kuudesta alavesisäiliö/paineenkorotusasemasta.

Veden laatua seurataan erillisen, viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.Vesitoiminnan riskin arviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 31.12.2019.

Viranomaisvalvonta talousvesinäyte verkosto

Tiedote Kukasjärven vedenjakelualueen käyttäjille 15.1.2021Tiedote Talousveden radonpitoisuus Kukasjärven vedenjakelualue 15012021.pdf

Tiedote kiertotaloushankkeesta Lapin Bio_mediatiedote (3).pdf

Lomake Vuotson vesi- ja jätevesiverkostoon liittymishalukkuus Liittymislomake 02052022.pdf

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon tehdään liittymishakemuksessa olevien asiakirjojen sekä laitoksen lausunnon ja ohjeistuksen mukaisesti. Tonttijohtojen liittämiset liitoskaivoon ja runkovesijohtoon saa tehdä vain vesilaitoksen asentaja tai hänen valvonnan alainen, pätevyytensä todistanut asentaja.

Lisätietoja liittämiseen liittyvistä asioista voi kysyä yhtiön henkilökunnalta.

 Vesitaksoja on tarkistettu 1.7.2021 alkaen seuraavasti: vesi 1,55 €/m3 (sis.alv) ja jätevesi 2,48 €/m3 (sis.alv). 

Päivitetty: 9.5.2022 17:04

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor ‭[2]‬

vika- ja hätätapauksissa ota yhteyttä päivystykseemme
 p. 0400-394849
arkisin klo 7 - 22  ja viikonloppuisin 24 h

 Content Editor ‭[1]‬

Toimitusjohtaja
Jyrki Jänkälä
p. 040 183 0788

​Vesilaitospäällikkö
Alpo Lakkala
p. 0400 399 138

Toimistopäällikkö
Esko Aikio
p. 0400 693 718

Toimistosihteeri
Tarja Aikio
p. 0400 153 257

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Käyntiosoite:
Kasarmintie 10
99600 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

Linkit

No content found