Takaisin
 2.7.2021

Vastaa kyselyyn harvaan asutun maaseudun kulttuuritoiminnasta

​Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen (HAMA) -työryhmä haluaa kuulla harvaan asuttujen alueiden toimijoiden ajatuksia paikkakuntansa kulttuurikentästä. Tarkoituksena on kartoittaa, millaista kulttuuritoimintaa harvaan asutuilla alueilla on tällä hetkellä, ja millaista toimintaa puolestaan kaivattaisiin vielä lisää. 

Vastauksia toivotaan laajalta joukolta, mm. kulttuurin tuottajilta ja kuluttajilta, yrittäjiltä sekä kuntien, järjestöjen, kehittämisorganisaatioiden ja maakuntaliittojen edustajilta.

Kysely on julkaistu 1.7.2021 ja sen on auki 8.9.2021 saakka. 

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely.
Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

HAMA-työryhmää koordinoi Maa- ja metsätalousministeriö.
Lisää tietoa työryhmän toiminnasta: www.mmm.fi/hama

Harvaan asuttu maaseutu määrittyy kaupunki-maaseutuluokituksesta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus


Päivitetty: 7.11.2018 22:05