Työllisuuden kuntakokeilu Sodankylä

Mitä tarkoittaa työllisuuden kuntakokeilu?

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on luoda asiakaslähtöisempiä työllisyyspalveluita ja vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Kuntakokeilun aikana kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kuntakokeiluilla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa sekä parempaa julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuutta tuomalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluita. Kokeilut mahdollistavat nykyistä paremmin yhteen sovitetut työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja osaamispalvelut asiakkaan hyväksi. Kokeiluissa kehitetään tehostettua asiakaspalvelumallia, jossa asiakkaan kotikunta on työnhakijaan yhteydessä heti työttömyyden alkuvaiheessa ja tarjoaa henkilökohtaista palvelua työllistymisen tueksi.

Kuntien näkökulmasta kokeilu edellyttää laaja-alaisen palvelumallin rakentamista ja ratkaisujen löytämistä erilaisiin asiakastarpeisiin. Kunnissa mukana ovat työllisyys-, yritys-, terveys-, sosiaali- ja nuorisopalvelut.  Työllisyyspalveluiden rinnalla voidaan asiakkaille tarjota esimerkiksi terveys- tai nuorisopalveluja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lisäksi palvelumallissa on tiiviisti mukana muun muassa kansaneläkelaitos, järjestöt, koulutuksen järjestäjät ja palveluntuottajat.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja jatkuvat 30.6.2023 asti. Lapista mukana kokeilussa on neljä kuntaa: Sodankylä, Rovaniemi, Kemijärvi ja Tornio.

Ketkä ovat kuntakokeilun asiakkaita?

Kuntakokeilun asiakaskohderyhmään kuuluu kunnissa asuvat nuoret, maahanmuuttajat ja vieraskieliset sekä työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. TE-toimistolle jää kuntakokeiluun siirtyvien asiakkaiden osalta joitakin tehtäviä, kuten työttömyysturvaa koskevia lausuntoja.

Kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon. Asiakkaan ei tarvitse itse selvittää, onko hän kuntakokeilun asiakas. Työnhakija saa tiedon kuntakokeiluun siirtymisestä joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta ja häneen otetaan yhteyttä kuntakokeilusta.

Mikäli työnhakijan asiakkuus säilyy TE-toimistossa, tästä ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia. 


Oletko_kuntakokeilun_asiakas_infograafi_suomi.png

 

Päivitetty: 16.2.2021 15:16

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found