Kunnan kesätyöt ja kesätyöseteli

Kunnan kesätyöt

Kunnan kesätöiden hakuaika vuonna 2017 on 1.3. – 31.3. klo 15 mennessä. Hakulomakkeet julkaisemme tällä sivulla hakuajan alettua.

Kunta työllistää vuosittain sodankyläläisiä nuoria kunnan toimipisteisiin kesätöihin. Kesätöitä voivat hakea
hakuvuonna 16 - 20 vuotta täyttävät nuoret. Valintaperusteina ovat sekä sosiaaliset että koulutukselliset perusteet. Kesätyö kestää yhden kuukauden, josta maksetaan 600 euron palkka. Kesätöitä tarjoavat miltei kaikki kunnan toimipisteet. Kesätöissä käytämme 2 viikon koeaikaa.

Kesätyöseteli

Kesätyösetelien hakuaika vuonna 2017 on 1.3. – 28.4. klo 15 mennessä. Hakulomakkeet julkaisemme tällä sivulla hakuajan alettua.

Sodankylän kunta myöntää hakemuksesta myös tukea työnantajille nuoren kesätyöntekijän palkkakustannuksiin. Nuori voi hakea kesätyöseteliä sovittuaan kesätyöstä työnantajan kanssa. Työnantajana voivat toimia yritykset, järjestöt, kyläseurat tai muut yhteisöt. Kesätyösetelit myönnetään määrärahojen puitteissa. Kesätyösetelien hakuajasta ilmoitamme vuosittain kotisivuillamme.

Kesätyösetelin tarkoitus on helpottaa nuorten kesätöihin pääsyä. Sodankylän kunta toivoo paikallisten työnantajien suhtautuvan myönteisesti kesätyöpaikkojen järjestämiseen nuorille.

Tuen saamisen edellytykset:

  • palkattava on sodankyläläinen, vuosina 1997 - 2001 syntynyt nuori, joka ei kuulu työttömyysturvan piiriin ja hänelle on myönnetty kunnan kesätyöseteli
  • kesätyö tehdään kesä-elokuun aikana
  • työsuhde kestää vähintään 10 työpäivää ja työaika on vähintään 6 tuntia / päivä
  • työsopimus on tehty kirjallisena ja palkka on maksettu pankin kautta
  • vähimmäisajan bruttopalkka on työnantajan alan työehtosopimuksen mukainen

Työn päätyttyä työnantaja hakee kesätyötukea myönnetyn kesätyösetelin kääntöpuolella olevalla hakemuksella ja liittää hakemukseen kopion työsopimuksesta, palkanmaksutositteen ja työn keskeytyessä kirjallisen selvityksen keskeytyksen syystä. Mikäli kesätyö päättyy ennen minimiajan täyttymistä työnantajasta johtumattomista syistä, voidaan työnantajalle maksaa harkinnan mukaan tuki suhteessa tehtyihin työpäiviin. Kunta tilittää tukisumman työnantajan ilmoittamalle tilille. 

 

Usein kysyttyä kesätöistä ja kesätyösetelistä:

1. Mikä on työllistymisajankohta? 
Kesätöissä ollaan pääsääntöisesti kesä- tai heinäkuussa.

2. Maksetaanko työn ajalta matka- tai majoituskorvauksia?
Ei, kunnan kesätyöntekijä vastaa itse matka- ja majoituskuluistaan.

3. Voiko hakea sekä kunnan kesätyöpaikkaa että kesätyöseteliä? 
Voi, mutta molempia ei voi saada.

4. Paljonko kesätyöstä maksetaan palkkaa?
Bruttopalkan määrä on 600 €/ 4viikkoa kunnan kesätyöpaikoissa. Kesätyösetelillä työllistyessä bruttopalkka on työnantajan alan työehtosopimuksen mukainen tai muutoin tavanomainen tai kohtuullinen palkka.  Työnantajan on käytettävä kesätyösetelituki kokonaisuudessaan nuoren palkkauskuluihin.

5. Mitä tarkoittaa koeaika?
Koeajan aikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa, ilman irtisanomisaikaa. Käytämme kunnan kesätöissä 2 viikon mittaista koeaikaa.

6. Saavatko kaikki hakeneet kesätyösetelin?
Kesätyösetelit myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä määrärahojen puitteissa, joten kaikille ei välttämättä voida myöntää seteliä.

7. Miten kesätyösetelin avulla voi työllistyä?
Nouda tai tulosta kesätyösetelihakemus ohjeineen ja lähde aktiivisesti etsimään itsellesi kesätyöpaikkaa. Työpaikan löydyttyä täytä kesätyösetelihakemus yhdessä työnantajan kanssa. Työnantajalla on oltava Y-tunnus. Palauta täytetty kesätyösetelihakemus 28.4.2017 klo 15 mennessä ohjeen mukaisesti. Mikäli sinulle on myönnetty kesätyöseteli, ota se mukaan aloittaessasi työt ja anna se työnantajallesi. Työnantajasi vastaa työnantajan velvoitteista kuten työsopimuksen teosta ja palkanmaksusta. Muistathan myös pyytää työnantajaasi kirjoittamaan sinulle työtodistuksen.

8. Voiko kesätyösetelillä työllistyä pidemmäksikin ajaksi kuin 10 päiväksi?
Kyllä, mikäli työnantaja tekee kanssasi pidemmän työsopimuksen.  Sinusta voi kuitenkin saada vain yhden, 250 - 300 euron arvoisen kesätyösetelin.

9. Voinko antaa minulle jo myönnetyn kesätyösetelin vaikka kaverilleni, jos pääsinkin muualle töihin?
Et voi, koska seteli on henkilökohtainen. Ilmoita asiasta heti työnsuunnittelijalle, jottei seteliisi varattu raha jäisi käyttämättä, vaan se voitaisiin myöntää hakemusten saapumisjärjestyksessä seuraavaksi vuorossa olevalle hakijalle.

10. Mitä kirjoittaisin kesätyöhakemuksen Lisätietoja-kohtaan?
Voit kertoa, jos perheessäsi on vaikka työttömyyttä tai muita asioita, jotka voidaan ottaa huomioon. Kerro myös, jos hakemasi kesätyöpaikka olisi tärkeä opintojesi kannalta.  Mainitse, jos sinulla on joitain erityistaitoja tai muuta osaamista, millä voisi olla merkitystä kesätyöhön pääsyssä. Älä liioittele, mutta älä myöskään ole turhan vaatimaton.

11. Estääkö rippikoulussa isoisena olo kunnan kesätyön vastaanottamisen?
Ei estä.

12. Voinko pilkkoa kesätyöni vaikka kahteen eri jaksoon?
Et voi, sillä työ tehdään yhtäjaksoisesti sisältäen 20 arkipäivää (tai 21 arkipäivää, mikäli jaksolle sattuu arkipyhä kuten juhannusaatto). Työsopimus voi kyllä ajoittua kahdelle eri kuukaudelle, mutta silloinkin työskentelyn tulee olla yhtäjaksoista. 

 

Päivitetty: 21.2.2017 16:31

 Yhteystiedot

​Työnsuunnittelija
p. 040 527 2984
tyonsuunnittelu(at)sodankyla.fi

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnanvirasto
Sosiaalitoimisto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

 

No content found