Uusiutuvat energiat

Sodankylässä on valtavat uusiutuvan energian varannot

Uusiutuva energia on biotalouden merkittävin osa. Energia on yhteiskunnan kannalta välttämätöntä ja siihen liittyvät taloudelliset arvot ovat suuret. Sodankylässä on valtavat uusiutuvan energian varannot. Pääasiallinen energiapotentiaali liittyy metsän bioenergiaan, mutta myös erilaiset uusiutuvat energialähteet sekä lämpöpumput ovat etenkin yksittäiskohteissa toimivia ratkaisuja.

Uusiutuvia energialähteitä ovat:
• tuuli, vesi ja aurinko
• biologiset jakeet metsästä (puu ja sen osat) ja pellosta (olki, ruokohelpi, naatit),
• biologiset jätteet maataloudesta (lanta) ja teollisuudesta (teurasjäte, elintarviketeollisuuden jätteet) sekä biologinen yhteiskuntajäte (viemärijäte, ruuantähteet, puutarhajäte)
• lämpöpumput: lämmön siirtoa ilmasta, vedestä, maaperästä, kalliosta
• teollisuuden ja palveluiden sivuvirrat energian suhteen (hukkalämpö)

Energian hyödyntämisessä painopisteitä maailmalla ja myös soveltaen Sodankylässä ovat:
• energiatehokkuus ja energian säästö eri muodoissaan,
• hajautetut pienen mittakaavan energiatuotantolaitokset,
• uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen,
• älykkäät energiaratkaisut eri mittakaavoissa (saarekkeet, taloyhtiöt, yksittäiset kiinteistöt) sekä
• energia varastointiteknologioiden hyödyntäminen (esim. akut, pumppuvoimalat, kemialliset sidokset, lämmön massavarastoinnit)

 

Päivitetty: 7.1.2016 14:38

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

​Kehittämisjohtaja
Jukka Lokka
p. 040 146 0448

No content found

No content found