Matkailu

Matkailu Sodankylässä

Sodankylässä on pitkät matkailuperinteet. Matkailun keskeiset kehittämisen alueet ovat Luoston, Kakslauttasen ja Tankavaaran matkailualueet, keskustaajaman kautta kulkeva nelostien matkailuvirta sekä useat, jopa kansainvälistä julkisuutta saaneet kulttuuritapahtumat.

Matkailu on kuntastrategiamme 2014-2020 yksi strategisista painopistealueista ja sen työllisyysvaikutukset kunnassamme ovat merkittävät. 2011 julkaistussa ”Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset” on arvioitu Sodankylän matkailutuloksi 28 miljoonaa euroa ja 204 henkilötyövuotta. Paikkakuntalaisten osuus työllistyneistä on noin 90 % eli 184 henkilötyövuotta. Työpaikkojen lisäksi matkailun vaikutus heijastuu moneen muuhunkin toimialaan. Esimerkiksi kirkonkylän alueella merkittävä osa polttoainejakelu- ja vähittäiskaupan alan yritysten liikevaihdosta syntyy matkailusta.

Sodankylän kunnan kehittämispalveluiden matkailutoimen tavoitteena on tuottaa tietoa alueen matkailupalveluista matkailijoille sekä kehittää yhteistyössä yrittäjien kanssa matkailupalveluita ja -tuotteita sekä niiden saatavuutta. Matkailutoimi suunnittelee yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa matkailun kehittämishankkeita ja osallistuu alueelliseen ja valtakunnalliseen matkailun kehittämisyhteistyöhön.  Matkailutoimi vastaa kunnan näkyvyydestä matkailualueena.

Luoston alue

Luosto on Sodankylän kunnan merkittävin ympärivuotinen matkailukohde. Luosto muodostaa yhdessä Pyhän kanssa yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Pyhä-Luoston alueen kokonaistyöllisyysvaikutukset vuonna 2011 olivat 148 henkilötyövuotta. Pyhä-Luoston alueen yritysten yhteenlaskettu välitön matkailutulo oli 18,6 miljoonaa euroa. Luoston alueella toimii noin 30 yritystä. Luoston kansainvälisyysaste on huomattavan korkea, kaikkinensa noin 65 % rekisteröidyistä yöpymisistä olivat kansainvälisten matkailijoiden tekemiä.

Kunta tukee alueen yhteismarkkinointia ja hanketoimintaa osallistumalla Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n toimintaan. Luoston alueelle on laadittu yhteistyössä kunnan, yritysten ja Pyhä-Luoston Matkailuyhdistyksen kanssa alueen masterplan. Työhön ovat osallistuneet myös keskeisimmät matkanjärjestäjät sekä mökinomistajat ja asukkaat.

Lisätietoa Luostosta: www.luosto.fi

Pohjoinen Sodankylä  

Pohjoisen alueen matkailukohteita ovat muun muassa Tankavaaran Kultakylä ja Kultamuseo, Urho Kekkosen kansallispuisto  ja Tankavaaran luontokeskus, Kakslauttasen alue, Santa’s Resort, Muotkan maja, Lokan ja Porttipahdan altaat ja Vuotson alue.

Kunta tukee Sodankylän pohjoisen alueen toimijoiden yhteistyötä ja alueen kehittämistä. Pohjoinen alue on mukana kunnan matkailutoimen markkinoinnissa. Merkittävien investointien myötä Kakslauttasesta on muodostunut Pohjois-Lapin vetovoimainen kohde.

Keskustaajama

Sodankylän keskustaajaman matkailullinen kehittyminen on sidoksissa muuhun elinkeinolliseen kehittymiseen. Sodankylän keskusta muodostaa Pohjois- ja Keski-Lapin kaupallisten ja muiden palveluiden alueellisen keskuksen. Taajama on tiivis ja erilaiset palvelut ovat helposti saatavilla.

Keskustaajamassa sijaitsee merkittävä kulttuurinen ja historiallinen alue: vanha kirkko, Museo-Galleria Alariesto, poropatsas ja kotiseutumuseo. Lisäksi virkistysalueena Pappilanniemen luontopolku on helposti saavutettava ja kahden joen risteyspaikkana hieno käyntikohde.

Matkailuneuvonta ja Alariesto-Galleria

Kunta huolehtii matkailuneuvonnan ja Alariesto-gallerian sekä käsityökaupan ylläpidosta sekä riittävän matkailumarkkinointimateriaalin saatavuudesta, VisitSodankyla -Internetsivuston ja VisitSodankyla -facebooksivuston ylläpidosta ja sisällön tuottamisesta. Matkailuneuvonta ylläpitää lisäksi kunnan tapahtumakalenteria. Matkailuneuvonnasta hallinnoidaan myös vuokrattavia myyntikojuja.

Kylämatkailu

Maaseutumatkailukohteita ovat muun muassa Kieringin kylä ja muut järvikylät, Potkuriparkki ja Visatupa Raudanjoella, Peurasuvannon Lomakylä, Kiveliön kala sekä Lokan ja Porttipahdan kalastuskohteet. Maaseutukohteiden ja kylätapahtumien markkinointi on osana kunnan matkailutoimen markkinointia.

Tapahtumat

Tapahtumat luovat alueille elinvoimaisuutta, yhdistävät toimijoita ja lisäävät aluetaloudellisia vaikutuksia. Ne synnyttävät ja ylläpitävät kulttuuria sekä ovat kohtaamispaikkoja paikallisille ja matkailijoille. Sodankylän kunnassa on pitkä perinne tapahtumien järjestämisessä ja tapahtumien mahdollistamisessa. Olemme erityisesti tunnettuja Sodankylän Elokuvajuhlista ja LuostoClassicista sekä monista muista pienemmistä tapahtumista. Sodankylässä tunnustetaan tapahtumien tärkeys ja haluammekin olla mahdollistamassa ja rakentamassa tapahtumarikasta kuntaa. Tiedot alueen tapahtumista sekä ohjeita tapahtuman jäjrjestäjille löydät Tapahtumat -sivustolta.

 

Päivitetty: 9.1.2016 12:26

 Content Editor

Sodankylän matkailuneuvonta:
avoinna ma - pe klo 9 - 16
info(at)sodankyla.fi
p. +358 40 746 9776
www.visitsodankyla.fi

Käyntiosoite:
Jäämerentie 3
99600 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

Matkailukoordinaattori
Marjo Harjula
p. 040 565 6967

No content found