Luonnontuotteet

Arktiset luonnontuotteet ovat puhtaita ja laadukkaita

"Sodankylässä on runsaasti hyödynnettäviä luonnontuotteita. Keräämällä ja jalostamalla arvokkaat raaka-aineet erikoistuotteiksi, saamme niille parhaan hinnan."

Arktisten alueiden luonnontuotteita arvostetaan niiden korkean laadun ja puhtauden vuoksi. Pohjoisissa olosuhteissa kasvavien marjojen ja yrttien ravintoainepitoisuudet ovat tutkitusti tavanomaista korkeampia, ne ovat parhainta raaka-ainetta elintarvikkeisiin, luontais- ja hoitotuotteisiin. Luonnontuotteita ovat myös sienet, mahla, koristekäyttöön poimittavat kasvit ja materiaalit, savi, turve ja koristekivet.

Sodankylässä tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja edistää keruutuotteiden vastaanottoa ja käsittelyä. Pienten laadukkaiden erien kokoamisella voidaan alueellisesti tarjota raaka-ainetta hyvinvointi- ja kosmetiikkateollisuuteen.

Luonnontuoteala poikkeaa muista maatalous- ja puutarhatuotannon sektoreista korkean vientivolyymin osalta: kauppaan poimituista metsämarjoista ja -sienistä menee vientiin jopa puolet.

Sodankylässä tiedostetaan luontaiselinkeinojen mahdollisuudet. Lapissa on aina osattu hyödyntää luonnon antimia ja metsien marjasatoa omaan käyttöön. Keräilytuotteet ovat tuoneet merkittävää lisätuloa monille kotitalouksille. Vahvat kulttuuriset juuret antavat hyvän lähtökohdan luoda uusia toimeentulon lähteitä puhtaista luonnon raaka-aineista.

Luonnontuotealaan panostetaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014–2020) yritys- ja hanketuet antavat mahdollisuuksia myös luonnontuotealan kehittämiselle. Ohjelma mahdollistaa erilaisia tiedotus- ja yhteistyöhankkeita sekä mikro- ja pienyritysten yrityskohtaisia kehittämistoimia.

Luonnontuotealan hanketoiminnan tehostamiseksi hankeavustusta myönnetään myös alan koordinaatiohankkeelle, joka toimii sateenvarjona ohjelman muille luonnontuotehankkeille.

Luonnontuotteet ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti

Hyvänä satovuonna marjojen kotitalouspoiminta on noin 50 milj. kiloa ja kaupallinen poiminta 20 milj. kiloa. Vuosittain metsäsieniä poimitaan kotitalouksiin 5–10 milj. kiloa ja myyntiin noin 1,5 milj. kiloa. Yrttien kaupallinen talteenotto on kasvussa elintarvike-, hyvinvointi- ja kosmetiikkateollisuuden tuotteissa sekä ravitsemisalalla.

Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnontuotteiden talteenotto antaa ansaitsemismahdollisuuden kaikille, myös ulkomaisille poimijoille. Pieniä ensiosto- ja jalostusyrityksiä alalla toimii useita satoja. Niiden työllistävä vaikutus on 2 000 – 3 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihto noin 200 milj. euroa. Perinteisten metsien luonnontuotteiden, marjojen, sienten ja riistan, kokonaisarvo on satoja miljoonia euroja vuodessa.

Luonnontuotealan liiketoimintaa voidaan kasvattaa alkutuotannon lisäksi esimerkiksi elintarvike-, bioteknologia-, kosmetiikka- sekä lääke- ja rohdosteollisuudessa. Merkittävää on lisäksi luonnontuotteiden yhdistäminen erilaisiin hyvinvointipalveluihin ja matkailuun. Metsiin pohjautuvien uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä tehdään toimialarajapinnat ylittävää yhteistyötä ja verkostoidutaan alan eri liiketoiminta-alueilla.

Teollisten elinkeinojen nousun rinnalla Sodankylässä tiedostetaan myös luontaiselinkeinojen mahdollisuudet. Lapissa on aina osattu hyödyntää luonnon antimia ja metsien marjasatoa omaan käyttöön. Myyntiin poimitut marjat ovat tuoneet merkittävää lisätuloa monille kotitalouksille. Vahvat kulttuuriset juuret antavat hyvän lähtökohdan luoda uusia toimeentulon lähteitä puhtaista luonnon raaka-aineista.

 

Päivitetty: 8.8.2016 16:22

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

​Projektipäällikkö
Marjaana Aarnio
p. 045 874 3274

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

No content found

No content found