Sodankylä somessa

Sodankylän kunnalla ja sen eri yksiköillä on käytössä useita sosiaalisen median kanavia Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, LinkedIn:ssä, YouTubessa sekä virallinen Osallistuva Sodankylä -blogisivusto. Alla on listattu kunnan sosiaalisen median kanavat ja yksiköiden kotisivut:

Sodankylän kuntaorganisaation viralliset pääkanavat: 
Facebook: @sodankylankunta  
Facebook-ryhmä: Osallistuva Sodankylä
Instagram: @munsodankyla 
Twitter: @sodankylankunta
LinkedIn: Sodankylän kunta
Blogi: Osallistuva Sodankylä
YouTube: Sodankylän kunta

Matkailun viralliset pääkanavat: 
Facebook: @visitsodankyla 
Instagram: @visitsodankyla

Elinkeino- ja kehittämispalveluiden kanavat:
Kotisivut: Businesslappi
Facebook: @businesslappi

Sompion kirjaston kanavat:
Kotisivut: sompionkirjasto.fi
Facebook: @sompionkirjasto
Instagram: @sompion.kirjasto

Sodankylän nuorisopalveluiden kanavat:
Facebook: @nuorisopalvelutsodankyla
Instagram: @nuorisopalvelutsodankyla
Snapchat: netcasodankyla 
TikTok: sodankylannuorisopalvelut 

Etsivä Nuorisotyön kanavat:
Facebook: @etsivatyosodankyla
Instagram: @etsivatyosodankyla

Tahtikunnan koulun kanavat:
Koulujen kotisivut: Peda.net Sodankylä
Facebook: @tahtikunnankoulusodankyla
Instagram: @tahtikunnankoulusodankyla

Sodankylän neuvolan kanavat:
Facebook: @sodankylanneuvola
Instagram: @sodankylan_neuvola

Päivitetty: 16.12.2021 17:17

 Ajankohtaista

No content found

No content found

No content found