Kaupallinen kalastus

Lokka 036.jpg

Kaupallisella kalastuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa kalaa pyydetään myyntitarkoituksessa. Kaupallinen kalastaja kalastaa siis ammatikseen ja myy joko osan tai kaikki pyytämistään kaloista eteenpäin. Suomessa kaupalliseksi kalastajaksi voi rekisteröityä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen alueella. Lisätietoja kaupallisesta kalastuksesta saa Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Porttipahdan ja Lokan tekojärvissä harrastetaan kaupallista kalastusta aktiivisesti. Porttipahdan alueella toimii kolme kaupallista kalastajaa ja Lokan alueella 17 päätoimista kalastajaa. Lisäksi sivutoimisia kaupallisia kalastajia on viisi. 

Sodankylän kunnassa on tehty aktiivisesti töitä esimerkiksi erilaisten hankkeiden välityksellä, jotta tekojärville saataisiin uusia ammattikalastajia. Vuonna 2020 päättyneen hankkeen myötä kymmenkunta nuorta kalastajaa aloitti työt tekojärvillä, joten kalastuksen tulevaisuus näyttää nyt turvatulta. Uusia kalastajia kaivataan kuitenkin edelleen. Sekä Porttipahdan, että Lokan satamissa on uudenaikaiset remontoidut kalankäsittelytilat, joista löytyy mm. jäähilekone, ja kalan halkaisu-, perkuu-, suomustus- ja vakuumispakkauskoneet.

Lokka 057.jpg

Kaupallisen kalastuksen kannalta tärkeimmät lajit ovat hauki, ahven, siika ja made. Puhtaiden vesien lappilaista kalaa viedään myyntiin myös ulkomaille. Sisävesikalan kysyntä on hyvä ja kalan markkinointi jälleenmyyjille ei tuota ongelmia. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen aloittamisesta löydät ELY-keskuksen sivuilta ja Sodankylän kunnassa sinua auttaa elinkeinokoordinaattori Mika Uusitalo.

Luvat kaupalliseen kalastukseen myöntää metsähallitus. Aloittavan kalastajan on lisäksi tehtävä kunnan terveystarkastajalle alkutuotantoilmoitus, hankittava hygieniapassi ja rekisteröidyttävä kaupalliseksi kalastajaksi ELY-keskuksesta saatavalla lomakkeella. Kalat käsitellään myyntiä varten Lokan ja Siltaharjun kalahalleissa, joissa on toimittava tilojen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Kummallakin hallilla on nimetty omavalvonnasta vastaava kalastaja, jonka tehtävä on opastaa uutta kalastajaa.

Pyydysluvat eivät oikeuta kaupalliseen kalastukseen tekojärvillä, vaan kaupallista kalastusta koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista antaa Metsähallituksen erikoissuunnittelija Markku Vierelä 040 667 4656, tai markku.vierela@metsa.fi.

Päivitetty: 7.7.2021 13:37

Linkit

 Content Editor

Mika Uusitalo 
elinkeinokoordinaattori 
Sodankylän kunta 
mika.uusitalo@sodankyla.fi 
puh. 040 179 5790

Markku Vierelä 
erikoissuunnittelija
Metsähallitus 
markku.vierela@metsa.fi
puh 040 667 4656