Tapahtuman tiedot

Takaisin
 28.11.2018 15:00Kunnnavirasto
Muut tapahtumat

Tukiperheiden, tukihenkilöiden ja mahdollisten uusien hakijoiden info- ja koulutuspäivä

TERVETULOA TUKIPERHEET JA TUKIHENKILÖT SEKÄ UUDET TUKIPERHEEN HAKIJAT!

Sodankylän perusturvapalvelut ja Lapin ensi- ja turvakoti järjestävät tukiperheille/ tukihen-kilöille ja mahdollisille uusille hakijoille INFO- ja KOULUTUS päivän.

Tukiperhetoiminta on perhesosiaalityön ja lastensuojelun tarjoama tukitoimi, josta kunta maksaa pienen palkkion sekä kulukorvauksen. Tukiperhetoiminta on vapaaehtoista sekä ehkäisevää, sen toi-minnan avulla vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saisivat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisim-man varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on lasten kasvun ja monipuolisen kehityksen turvaaminen. Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta järjestetään lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja lisää-miseksi.

Sodankylän kunnassa tällä hetkellä on lähes 20 aktiivista tukiperhettä ja tukihenkilöä.

Koulutus ja tukipäivä järjestetään 28.11.2018 klo 15.00 – 18.30

Aiheet:
• Miten tukea lasta, jonka vanhemmat ovat eronneet? Eroon liittyvien haasteiden avaamista lapsen näkökulmasta.
• Miten pysytellä rauhallisena tiukoissa kasvatuksellisissa tilanteissa? Vieraan lapsen kasvattamisen haasteet.


Lisäksi Sodankylän kunnassa järjestetään syys-talvi ajaksi tukiperheille ja tukihenkilöille keskustelutukea ja neuvonta-aikoja perheneuvolan sosiaalityöntekijän Niina Lakkalan vastaanotolla seuraavina päivinä (ilmoittautuminen perheneuvolaan sosiaalityöntekijälle puh. 040 842 8757 ma-pe klo 12–13)

pe 12.10.2018 klo 13.00–15.00; to 22.11.2018 klo 13.00–15.00; pe 14.12.2018 klo 13.00–15.00

Järjestäjä: Sodankylän perusturvapalvelut ja Lapin ensi- ja turvakoti ry
Päivitetty: 7.11.2018 22:10

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found