Tapahtuman luvat

Veden pärskeet Watercrossissa Kitisellä 06.08.2010.jpgTapahtumajärjestäjän on otettava hyvissä ajoin selvää, millaisia lupia tai ilmoituksia tapahtuma vaatii. Tapahtuman järjestämiseen tarvittavien lupien määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta. Suurimmalle osalle tapahtumista pakollisia ovat tapahtumapaikan haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. Lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää, ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa.

Valmistaudu tapahtumasi lupaprosessiin hyvissä ajoin. Lupien valmistelu ja suunnittelu vie aikaa ja myös käsittelyyn on jätettävä riittävästi aikaa. Olemme koonneet alle yleisimmät luvat ja suositellut ajat niiden toimittamiseksi viranomaisille. Aloita lupien työstäminen vähintään kuukausi ennen kuin sinun tulee jättää ne käsiteltäväksi, näin vältät kiireen ja lupaprosessista on sinulle hyötyä.

Yleisimmät luvat ja ilmoitukset

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Lain mukaan tapahtumajärjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista, mutta käytännössä ilmoitus kannattaa tehdä kuukausi ennen tapahtumaa, varsinkin ruuhkahuippujen ja lomakausien aikaan. Lisätietoa yleisötapahtuman ilmoittamisesta löydät poliisilaitoksen kotisivuilta.

Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Turvallisuussuunnitelma & pelastussuunnitelma

Tapahtuman turvallisuudesta on tehtävä turvallisuussuunnitelma, joka toimitetaan poliisille yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä tai johon liittyy tiettyjä riskejä. Pelastussuunnitelma on tarkistettava pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön Mika Neitolan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.

Lapin pelastuslaitoksen yhteystiedot ja ohjeen pelastussuunnitelman laatimiseen löydät täältä:

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/files/Ohje%20yleis%C3%B6tilaisuuksien%20pelastussuunnitelmaan%20TRA%2011.3.2013.pdf


 

Musiikinkäyttölupa eli tapahtumalupa

Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan livenä tai tallenteelta (ml. karaoke) tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Tammikuusta 2015 lähtien tapahtumajärjestäjä on voinut hakea Teoston ja Gramexin yhteistä musiikinkäyttölupaa eli tapahtumalupaa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin. Tarkista onko tapahtumajärjestäjällä voimassa oleva TEOSTO ja GRAMEX lupa.

https://www.teosto.fi/kayttajat/tarvitsenko-luvan/tapahtumat-festivaalit-konsertit-muut

 

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tapahtumista, kuten klo 20 jälkeen jatkuvista ulkoilmakonserteista, festivaaleista ja muista ulkotapahtumista sekä moottoriurheilukilpailuista on tehtävä meluilmoitus Sodankylän kunnan ympäristösihteerille (Sodankylän kunnan tekninen toimi). Ole yhteydessä Sodankylän kunnan ympäristösihteeriin vaaditaanko melulupa tilaisuuteen. Melulupa tulee toimittaa ympäristösihteerille 30 vrk ennen tilaisuutta.

Meluilmoitus:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD4A2016A-3D78-4534-993A-E2704EFBD968%7D/37089

Ohjeet:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B6DAB76B3-9EEF-4A18-BE6B-6B8275E808B7%7D/37091

 

Maankäyttölupa

Tapahtuman järjestäminen ulkotiloissa vaatii aina maanomistajan antaman maankäyttöluvan. Sodankylän kunnan omistamien yleisten alueiden kuten torien ja puistojen maankäyttöluvat haetaan Sodankylän kunnan tekniseltä toimelta vapaamuotoisella hakemuksella. Lupa on haettava vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus Sodankylän kunnan kirjaamoon ja teknisen toimiston neuvontaan:
kirjaamo(at)sodankyla.fi, eija.nieminen(at)sodankyla.fi


Tiensulkemislupa

Jos tapahtuma vaatii kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista osittain tai kokonaan ja siitä johtuen tilapäisiä liikennejärjestelyjä, on tapahtumajärjestäjän haettava toiminnalle tiensulkemislupa. Tiensulkemislupa haetaan kunnan tekniseltä toimelta, jos se koskee kunnan hallinnoimia teitä. Lupa on haettava vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa vapaamuotoisella hakemuksella. Päätös tien sulkemisesta on toimitettava poliisille. Pääväylien sulkemiseen (esim. 4-tie, 5-tie) on haettava lausunto Lapin ELY-keskuksesta. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mittavia tapahtumia järjestettäessä puoli vuotta aikaisemmin.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus Sodankylän kunnan kirjaamoon ja teknisen toimiston neuvontaan:
kirjaamo(at)sodankyla.fi, eija.nieminen(at)sodankyla.fi


 

Elintarvikkeiden myynti/jätehuolto

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta tehdään kun odotettavissa oleva yleisö/osallistujamäärä on yli 300 hlöä riippumatta siitä onko tilaisuudessa elintarvikkeiden tarjoilua vai ei. Tällöin tarkasteltavaksi tulevat mm. wc-mitoitukset, tupakointialueet jne. asiat. Pienimuotoinen toiminta, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Toiminta voi olla satunnaista tai määrältään vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä. Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta tehdään Sodankylän kunnassa ympäristöterveydenhuoltopäällikölle 30 vrk ennen tapahtumaa.

Yhteystiedot

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveyspäällikkö Outi Räntilä
www.tunturilapinyth.fi

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta:
http://www.tunturilapinyth.fi/media/lomakkeet/terveydensuojelu/ymp_ilmoitus_suuresta_yleisotilaisuudesta.pdf

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneistoon. Tämän jälkeen toiminnasta tiedotetaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Sodankylän kunnassa ilmoitus tehdään Sodankylän kunnan ympäristöterveydenhuoltopäällikölle tällä kaavakkeella:
http://www.tunturilapinyth.fi/media/lomakkeet/elintarvikevalvonta/tiedottaminen_liikkuvasta_elintarvikehuoneistosta_tunturi.pdf


 

Tilapäinen anniskelulupa

Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty anniskelulupa. Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää tilaisuuksiin ja tapahtumiin korkeintaan yhden kuukauden ajaksi. Vaatimukset luvanhakijan ammattitaidosta, henkilökunnasta ja anniskelupaikan sijainnista ovat samat kuin toistaiseksi myönnettävässä luvassa. Lupa on anniskelupaikkakohtainen. Anniskelulupaa haetaan paikallisesta aluehallintovirastosta (Avi), joka Sodankylän kunnassa on Lapin Aluehallintovirasto. keskimääräinen käsittelyaika on yksi kuukausi.
Lisätietoa: http://www.avi.fi/web/avi/tilapainen-anniskelulupa#.VjyTTCt0pB8

Anniskelulupaan liittyvät lomakkeet:
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/lomake?docid=5668

Lisäksi on olemassa joukko lupia, joita vaaditaan erikoisempiin tapahtumiin. Tällaisia ovat mm. moottoriajoneuvokilpailut, ilotulitukset ja benji-hypyt.

 

Luvan nimiYhteystahoKäsittely-
aika:
Linkki
Ilmoitus yleisötilaisuudestaLapin poliisilaitos, Sodankylän kanslia30 vrk

Ilmoitus yleisötilaisuudesta_lomake

Pelastussuunnitelma Turvallisuussuunitelma

Lapin Pelastuslaitos,
Sodankylän toimipiste

14 vrk

Linkki ohjeisiin

 

Jätehuoltosuunnitelma
(ole yhteydessä etukäteen onko tarvetta)
Ympäristöterveyspäällikkö30 vrk

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta_lomake

MelulupaYmpäristösihteeri30 vrk

Meluilmoitus_lomake

Linkki ohjeisiin

Musiikin käyttölupaTeosto/Gramex 

Linkki ohjeisiin_Musiikin käyttölupa

TiensulkemislupaSodankylän kunnan tekninen toimi
- Pääväylät Ely-keskus
​30vrk
(Ely:lle jopa 6 kk)
vapaamuotoinen hakemus
Maankäyttölupa

kunnan alueilla kunnan tekninen toimi, yksityisellä maanomistaja

​30 vrkvapaamuotoinen hakemus
Elintarvikemyyntilupa (ole yhteydessä tarvitseeko)ympäristöterveyspäällikkö​30 vrk

Liikkuva elintarvikehuoneisto_lomake

 

Tilapäinen anniskelulupaLapin aluehallintovirasto​30 vrkTilapäinen annisekulupa_lomake

 

 

 

 

 

 Päivitetty 23.11.2015. Ota yhteyttä ylläpitäjään. (linkki palautelomakkeeseen tulossa)

Päivitetty: 12.10.2018 16:23

Tiedostot

No content found