Tapahtuma-avustukset

Sodankylän kunnan myöntämät avustukset

 

Tapahtuma-avustusten hakeminen

Sodankylän kunnan tapahtuma-avustusten haku on käynnissä 16.1. - 17.2.2017.

 Tapahtuma-avustuksen hakuohjeet:

 • Tukea hakevan tapahtuman on oltava avoin yleisötapahtuma Sodankylän kunnan alueella.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksille.
 • Myöntämisperusteena on tapahtuman vaikuttavuus, näkyvyys sekä kävijämäärä.
 • Jos tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa, hakemukseen on liitettävä:
  toimintakertomus v. 2016
  tilinpäätös v. 2016
  toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma
 • linkki tapahtuma-avustuslomakkeeseen: Tapahtuma-avustus hakulomake
 • Tukea saava tapahtuma velvoitetaan ilmoittamaan kävijämäärät.

Lisätietoja tapahtuma-avustuksesta antaa matkailukoordinaattori Marjo Harjula
puh. 040 565 6967, marjo.harjula@sodankyla.fi

 

Kylätoimintaan tarkoitetun avustuksen hakeminen

Sodankylän kunnan kyläavustusten hakuaika on 15.2.-28.4.2017.
Hakemukset tulee toimittaa 28.4.2017 klo15.00 mennessä. Linkki hakulomakkeeseen: Kyläavustus 2017

 • Kyliin on lähetetty lomake sekä tietoa kylätoiminnan toiminta-avustamisen myöntämisperusteista.
 • Kyläavustus lomakkeeseen on liitettävä:
  • Toimintasuunnitelma 2017
  • Talousarvio 2017 (hakemusvuosi)
  • Toimintakertomus päättyneeltä vuodelta.
  • Annettavista selvityksistä tulee käydä ilmi avustamisen kohteena olleen toimintasuunnitelman toteutuminen.
  • Pöytäkirjaote yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksista
  • Tiedot keskeisistä vastuuhenkilöistä

Lisätietoja kyläavustuksesta antaa Eini Kivilompolo puh. 040 548 1674, eini.kivilompolo@sodankyla.fi

Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Sodankylän kunta, Kirjaamo
PL 60
99601 SODANKYLÄ

tai sähköisesti kirjaamo@sodankyla.fi

HUOM: Tapahtuma- ja kyläavustushaku ei koske kulttuuri-, nuoriso- eikä sosiaalitoimen avustuksia.
Lisätietoa kulttuuri- nuoriso ja sosiaalitoimen avustuksista Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden sivulla.
Lisätietoa sosiaalitoimen avustuksista Sosiaali ja terveyspalveluiden sivuilta.

Muiden tahojen myöntämiä avustuksia

 

Päivitetty: 13.2.2017 11:34

Linkit

No content found