Tapahtuma-avustukset

Sodankylän kunnan myöntämät avustukset

 Tapahtuma-avustusten hakeminen (Kh 51 § / 13.2.2018)

Sodankylän kunnan tapahtuma-avustusten haku on käynnissä 1.-31.3.2018

 Tapahtuma-avustuksen myöntämiskriteereitä ovat kunnanhallituksen päätöksen mukaan mm.

 • Tukea hakevan tapahtuman on oltava avoin, kasvava yleisötapahtuma Sodankylän kunnan alueella.
 • Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota tapahtuman merkittävyyteen sekä hakijan omaan osuuteen avustettavan toiminnan kustannuksista.
 • Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti Sodankylään rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on Y-tunnus. Mikäli yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta, myönnetty avustus maksetaan nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön henkilötunnuksella ja tämä henkilö on velvollinen ilmoittamaan tuen saamisesta verottajalle.
 • Tukea saava tapahtuma velvoitetaan ilmoittamaan tapahtuman kävijämäärät välittömästi tapahtuman päätyttyä sähköpostitse osoitteeseen info@sodankyla.fi
 • Linkki tapahtuma-avustuslomakkeeseen: Tapahtuma-avustuksen hakulomake
 • Hakemukseen on liitettävä: yhdistyksen viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma sekä tapahtuman rahoitussuunnitelma.
 • Tapahtuma-avustushakemus liitteineen lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi
 • Hakuaika päättyy 31.3.2018. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.


Lisätietoja tapahtuma-avustuksesta antaa: 

kehittämistoimen assistentti
Marja-Leena Heikkilä
marja-leena.heikkila@sodankyla.fi
puh.  040 178 0277

 

Kylätoimintaan tarkoitetun avustuksen hakeminen

Kylätoiminnan toiminta-avustamisen myöntämisperusteet (kh 29.2.2016/§ 71, liite 9)

Sodankylän kunnan kyläavustuksen hakuaika on 28.2.-30.4.2018

Linkki kylätoiminnan avustushakemuslomakkeeseen: Kylätoiminnan avustushakemuslomake 


Kyläavustushakemukseen 2018 on liitettävä avustuksen hakijan:

 • toimintakertomuksen yhteenveto 2017 (Kyläavustushakemuksen 2018 liite 1)
 • tilinpäätös vuodelta 2017 (kopio)
 • toimintasuunnitelman yhteenveto 2018 (Kyläavustushakemuksen 2018 liite 2)
 • talousarvio vuodelle 2018 (kopio)
 • pöytäkirjanote tilinkäyttöoikeudesta ja vastuuhenkilöistä, jos toimihenkilöt ovat muuttuneet v. 2017 ajantasainen kyläsuunnitelma (laadittu 2017-2018)

  Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 30.4.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

  Sodankylän kunta, Kirjaamo
  PL 60
  99601 Sodankylä
  tai sähköpostitse: kirjaamo@sodankyla.fi

  Lisätietoja kyläavustuksesta antaa Eini Kivilompolo puh. 040 548 1674, eini.kivilompolo@sodankyla.fi


HUOM: Tapahtuma- ja kyläavustushaku ei koske kulttuuri-, nuoriso- eikä sosiaalitoimen avustuksia.
Lisätietoa kulttuuri- nuoriso ja sosiaalitoimen avustuksista Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden sivulla.
Lisätietoa sosiaalitoimen avustuksista Sosiaali ja terveyspalveluiden sivuilta.

Muiden tahojen myöntämiä avustuksia

 

Päivitetty: 12.10.2018 13:03

 Ajankohtaista

No content found

Linkit

No content found