Tapahtuma-avustukset

Tapahtuma-avustusten haku 2022

Sodankylän kunnan tapahtuma-avustusten haku vuodelle 2022 on käynnissä 3.-31.1.2022. 

Mikäli tapahtumaa ei voida järjestää esim. koronatilanteen vuoksi, tapahtumajärjestäjä on velvollinen maksamaan myönnetyn avustussumman takaisin Sodankylän kunnalle.

Tapahtuma-avustusten kriteerien perustana on priorisoida tapahtumatuki yleisötapahtumille, joilla on aluetaloudellisia vaikutuksia, sisältö kiinnostava, kohderyhmä on selkeä ja joiden markkinointi ja viestintä edesauttaa koko kunnan imagoa ja näkyvyyttä paikallista näkyvyyttä laajemmin.  

Tapahtuma-avustuksen myöntämiskriteereitä ovat mm.  

 • Tukea hakevan tapahtuman on oltava avoin, kasvava yleisötapahtuma Sodankylän kunnan alueella. 
 • Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota tapahtuman merkittävyyteen. 
 • Tukea saavan tapahtuma velvoitetaan huolehtimaan Sodankylän kunnan näkyvyydestä tapahtumassaan ja tapahtuman markkinointimateriaaleissa.  

AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EHDOT:  

 1. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kunnan ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksensaajan omaan osuuteen avustettavan toiminnan kustannuksista. 

 2. Tapahtuma-avustuksia ei myönnetä paikallisten omaehtoiseen tekemiseen ja yleisömäärältään vain paikalliset tavoittaviin tapahtumiin. Näihin tapahtumiin haetaan tukea toiminta-avustusten yhteydessä kylä-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustuksina. Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta kunnan eri hallintokunnan avustusmäärärahoista.  

 3. Avustuksen myöntämisen perusteena ovat hakijan selkeät rahoitussuunnitelmat sekä läpinäkyvät toimintaperiaatteet, jotka kunta voi hyväksyä. Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen tai yrityksille. 

 4. Tapahtumien on sitouduttava lisäämään tapahtumatiedot kunnan tapahtumakalenteriin.
  http://www.sodankyla.fi/tapahtumat/Pages/Ilmoita-tapahtumasi-kunnan-tapahtumakalenteriin.aspx

 5. Tukea saava tapahtuma velvoitetaan ilmoittamaan kävijämäärät välittömästi tapahtuman päättymisen jälkeen osoitteeseen neuvonta@sodankyla.fi. Mikäli tapahtumassa peritään pääsymaksu, tulee ilmoittaa lipun ostaneiden lukumäärä ja mahdolliset vapaalippulaiset. Jos tapahtumaan ei ole pääsymaksua, tulee kävijämäärä arvioida mahdollisimman tarkasti. Kävijämäärien ja lipputulojen seurantietojen lähettämisen laiminlyönti vaikuttaa seuraavan vuoden tapahtuma-avustusten jakoon.

 6. Avustuksia jaettaessa kiinnitetään avustustarvetta harkittaessa erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kunnan edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen, toiminnan tehokkuuteen ja seurantatietojen raportointiin. 

 7. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kunnan viranhaltijoille virheellisiä tai harhaan johtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa. 

 8. Avustuksen saajien tulee sallia tarvittaessa kunnan viranhaltijoille niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tilintarkastajan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi. 

 9. Avustus myönnetään ensisijaisesti Sodankylään rekisteröityneille yhdistyksille sekä poikkeuksellisesti muualla toimiville yhdistyksille, mikäli tapahtuma järjestetään Sodankylän kunnan alueella. Mikäli yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta, maksetaan mahdollinen avustus tapahtuman vastuuhenkilön henkilötunnuksella. 

 10. Tukea saava tapahtuma velvoitetaan huolehtimaan Sodankylän kunnan näkyvyydestä tapahtumassaan ja tapahtuman markkinointimateriaaleissa. Sodankylän kuntaa markkinoivien roll-uppien, seinäkankaiden sekä Mie ❤ Sodankylä lippujen noudosta sovitaan erikseen matkailukoordinaattorin kanssa. 

 11. Pääsyliputtomiin yleisötapahtumiin voi anoa viikon mainosaikaa veloituksetta kunnan isoissa LED-tienvarsinäytöissä. Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa yrityspalvelut@sodankyla.fi Tapahtuman tulee itse tuottaa valmis mainosmateriaali tauluja varten. Mahdolliset päällekkäisyydet ratkaistaan kunnassa. Lisätietoja kunnan LED-näytöistä: https://businesslappi.fi/lednaytot/ 

 12. Sodankylän kunnalla on oikeus hylätä tapahtuma-avustus hakijalta. 


LIITTEET

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen:

 • viimeisin hyväksytty toimintakertomus
 • viimeisin hyväksytty tilinpäätös
 • viimeisin hyväksytty toimintasuunnitelma
 • tapahtuman rahoitussuunnitelma
 • tapahtuman viestintä- ja markkinointisuunnitelma

Tapahtuma-avustushakemuslomake lähetetään sähköisesti liitteineen osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi  

Hakuaika päättyy 31.1.2022 klo 16.00. Myöhästyneitä tai olennaisesti puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja:
kulttuurisihteeri
Merja Leinonen
merja.leinonen@sodankyla.fi                                                    

Muita kunnan myöntämiä avustuksia

Muiden tahojen myöntämiä avustuksia

 

Päivitetty: 16.12.2021 14:34

Linkit

No content found