Sosiaalipalvelut

​Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön eli sosiaalityöntekijöiden
antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä.
Tavoitteenamme on palvella Sodankylän kuntalaisia erilaisissa elämän
pulmatilanteissa ja pyrkiä vahvistamaan heidän omia voimavarojaan.
Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyössä
muiden viranomaisten kanssa. Sosiaalityöntekijöillämme on hyvä
asiantuntemus ja pitkä kokemus työskentelystä juuri sodankyläläisten
kanssa. Tunnemme alueen erityispiirteet vahvoine ja heikkoine puolineen.
Sosiaalityön keskeisimpiä sisältöalueita ovat lastensuojelu,
toimeentulotuki, lastenvalvojan palvelut, vammaispalvelut, kuntouttava
työtoiminta ja päihdehuolto. Puoleemme voit kääntyä erilaisissa elämän
ongelmatilanteissa kuten lastensuojeluasioissa, lasten huolto- ja
tapaamisasioissa, taloudellisissa vaikeuksissa ja päihdeongelmissa.

Olemme kehittäneet työtämme Lapin sosiaalityön kehittämisyksikössä

Sosiaalityötä Sodankylän sosiaali- ja terveystoimistossa on kehitetty
suunnitelmallisesti vuosina 2004-2008 Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen Yhdessä voimistuen -hankkeessa sekä Lapin sosiaalityön
kehittämisyksikössä. Omaa työtänsä ovat kehittäneet sosiaalitoimiston 5
sosiaalityöntekijää ja perhetyöntekijä. Olemme kehittäneet
kokonaisvaltaista perussosiaalityötä lappilaisessa maaseutuympäristössä
ja erityisesti sen asiakaslähtöisyyttä, suunnitelmallisuutta ja
vaikuttavuutta.

No content found

No content found